Jak wyjaśniają naukowcy z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, w Polsce jednym z najczęstszych nowotworów jest rak płuca i - niestety - aż 75 proc. przypadków zdiagnozowanych jest w zaawansowanym stadium. Mimo nowoczesnych terapii, nawroty choroby nie należą do rzadkości.

Reklama

Tymczasem opublikowane w 2007 roku europejskie badania pokazały, że dzięki aplikacjom monitorującym zdrowie po zakończeniu terapii raka płuc pacjenci uzyskują znacznie lepsze wyniki.

Chorym leczonym w Poradni Onkologicznej Kliniki Onkologii i Radioterapii UCK w Gdańsku z powodu raka płuca pomaga teraz aplikacja HORUS, opracowana przez lek. Ewę Pawłowską z Katedry i Kliniki Onkologii i Radioterapii GUMed.

- W ostatnich latach wykazano skuteczność monitorowania chorych zdalnie, z użyciem elektronicznych systemów monitorowania chorych (ESMCh), analizujących w czasie rzeczywistym objawy zgłaszane przez pacjenta poprzez stronę internetową i/lub aplikację na smartfonie. W badaniach klinicznych analiza zgłaszanych co tydzień przez pacjentów w ESMCh objawów pozwoliła na rozpoznanie wznowy raka średnio 5 tygodni wcześniej niż standardowe wizyty lekarskie, umożliwiając wdrożenie leczenia onkologicznego większemu odsetkowi pacjentów – podkreśla lek. Ewa Pawłowska.

- Ponadto stosowanie aplikacji wydłużyło czas całkowitego przeżycia chorych w stosunku do osób poddawanych standardowej kontroli. Dostęp do ESMCh oraz świadomość podlegania pod ciągłą opiekę poprawiały jakość życia oraz zmniejszały stres związany z oczekiwaniem na wynik kontrolnych tomografii – dodaje.

Korzystający z aplikacji pacjenci mają dostęp do cotygodniowych ankiet, w których mogą zgłaszać niepokojące objawy.

Reklama

Wyniki analizowane są przez specjalny algorytm, który w razie potrzeby alarmuje lekarza. „Co tydzień (od poniedziałku do niedzieli) na koncie pacjenta będzie udostępniony nowy formularz z identycznym zestawem 13 pytań, dotyczących samopoczucia. Aby zapisać i przesłać dane formularza do wglądu pracowników Kliniki, konieczne będzie udzielenie odpowiedzi na pierwsze sześć pytań” – zasadę działania aplikacji wyjaśnia jej autorka.

- Wszystkie informacje zgłaszane przez pacjentów co tydzień w aplikacji są analizowane natychmiast po wypełnieniu formularza. W przypadku wystąpienia niepokojących objawów pracownik Kliniki kontaktuje się z chorym telefonicznie w przeciągu 72 godzin i informuje o dalszym postępowaniu - tłumaczy.

Naukowcy GUMed podkreślają, że korzystanie z aplikacji nie zmienia procedur w czasie typowych wizyt u lekarza, ani nie wiąże się z żadnym dodatkowym ryzykiem związanym z niektórymi typowymi badaniami.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu „Inkubator Innowacyjności 4.0", uzyskując dofinansowanie w wysokości 100 000 zł.

„Inkubator Innowacyjności 4.0” realizuje Centrum Transferu Technologii GUMed w ramach konsorcjum, w skład którego wchodzą: Gdański Uniwersytet Medyczny (lider), Uniwersytet Gdański oraz spółka celowa GUMed – Centrum Innowacji Medycznych.

Aplikację można bezpłatnie pobrać w sklepach internetowych Google Play (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.gumed.teleonkologia) oraz AppStore (https://apps.apple.com/us/app/horus/id1631525927).