8 czerwca obchodzony jest Światowy Dzień Walki z Guzem Mózgu. Jak przekazała w komunikacie Agencja Badań Medycznych - w Polsce rozpoznawanych jest rocznie około 3 tys. nowotworów ośrodkowego układu nerwowego. Najliczniejszą grupę stanowią glejaki, które odpowiadają w 70 proc. za przyczynę zgonu.

Reklama

- Wśród glejaków wyróżniamy te o powolnym wzroście i stosunkowo dobrym rokowaniu oraz wieloletnim okresie przeżycia, jak również skrajnie złośliwą postać tj. glejaka wielopostaciowego ze średnim czasem przeżycia chorego – 15 miesięcy - przekazała ABM.

Jak tłumaczy cytowany w komunikacie ABM dr hab. n. med. Wojciech Kaspera z Katedry Neurochirurgii i Oddziału Klinicznego Neurochirurgii Wydziału Nauk Medycznych Śląskiego Uniwersytetu Medycznego (ŚUM) w Katowicach, niepowodzenia w leczeniu glejaka wielopostaciowego można tłumaczyć zdolnością jego komórek do hamowania odpowiedzi immunologicznej w organizmie człowieka.

- Główną rolę w rozpoznaniu komórki nowotworowej oraz jej zniszczeniu odgrywają limfocyty T. Rozpoznają one na powierzchni nowotworu specyficzne białka tzw. antygeny, a następnie generują odpowiedź immunologiczną na dany antygen, mającą na celu zwalczenie komórek nowotworu. Niestety, komórki glejaka wielopostaciowego posiadają na swojej powierzchni białka nazywane „tarczą molekularną”, blokujące punkty kontroli układu immunologicznego na powierzchni limfocytów T i powodujące ucieczkę nowotworu spod nadzoru układu immunologicznego - wyjaśnił.

Agencja przekazała, że wsparty przez nią projekt - "Ocena odpowiedzi immunologicznej u chorych leczonych pembrolizumabem z nowo zdiagnozowanym glejakiem wielopostaciowym mózgu (PIRG)" ma ocenić efektywność immunoterapii opartej na zastosowaniu przeciwciał monoklonalnych blokujących punkty kontroli odpowiedzi immunologicznej u pacjentów z glejakiem.

Reklama

W komunikacie oceniono, że efektem badania może być opracowanie nowego schematu leczenia glejaka wielopostaciowego oraz wydłużenie czasu przeżycia chorych. Agencja Badań Medycznych została powołana właśnie po to, żeby wypełnić lukę w finansowaniu niekomercyjnych badań klinicznych.

Reklama

Projekty dotyczące leczenia glejaka prowadzą również naukowcy z Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka". Badania obejmują terapię leczenia u dzieci rozlanego glejaka pnia mózgu (DIPG), który jest jednym z najgorzej rokujących guzów. Dzieci z rozpoznaną chorobą żyją średnio ok. 9-12 miesięcy - podkreśliła ABM.

- U dzieci w wieku od 3 do 18 lat, u których na podstawie badania rezonansem magnetycznym rozpoznany zostanie DIPG przeprowadzona będzie biopsja neurochirurgiczna guza. Pobrany materiał poddany będzie ocenie histopatologicznej i profilowaniu molekularnemu. Następnie pacjenci zgodnie ze standardowym postępowaniem terapeutycznym będą poddani radioterapii. W trakcie napromieniania wszyscy będą otrzymywać syrolimus. Rodzaj leczenia uzupełniającego po zakończonej radioterapii będzie uzależniony od wyników badań molekularnych – wytłumaczyła dr hab. n. med. Bożenna Dembowska-Bagińska, główna badaczka w projekcie.

Agencja Badań Medycznych zaznaczyła, że celem proponowanej terapii jest uzyskanie przedłużenia życia, poprawa jego jakości jak również umożliwienie dzieciom z rozlanym glejakiem pnia mózgu przeprowadzenie kompleksowej diagnostyki i leczenia w Polsce.