Deksametazon to syntetyczny glikokortykosteroid o silnym i długotrwałym działaniu przeciwzapalnym, przeciwalergicznym i immunosupresyjnym. Pacjentom onkologicznym podaje się go w celu zapobiegania nudnościom i wymiotom po operacji i podczas chemioterapii.

Reklama

- Deksametazon ma pozytywne i negatywne skutki – hamuje rozwój raka, ale także działanie układu odpornościowego – powiedział dr Maximilian Schaefer, starszy autor badania i dyrektor Center for Anesthesia Research Excellence, Beth Israel Deaconess Medical Center and Harvard Medical School w Bostonie. - Poprzednie badania wykazały, że w przypadku nowotworów, w których układ odpornościowy kontroluje wzrost raka, pozytywne i negatywne skutki deksametazonu równoważą się nawzajem, więc nie ma żadnych korzyści. Nasze badanie jest pierwszym dużym badaniem, które pokazuje, że w przypadku szerokiej gamy nowotworów, w których układ odpornościowy nie odgrywa głównej roli, pozytywne efekty wydają się przeważać.

Naukowcy odkryli, że deksametazon może poprawić średnio- i długoterminowe wyniki u pacjentów z nowotworami nieimmunogennymi (takimi, które nie wywołują silnej odpowiedzi immunologicznej). To na przykład mięsaki i nowotwory piersi, macicy, jajnika, przełyku, trzustki, tarczycy, kości i stawów. Naukowcy odkryli, że w trzy miesiące po operacji z powodu raka zmarło ponad trzy razy więcej pacjentów, którzy nie otrzymali deksametazonu, w porównaniu z tymi, którym go podawano.

Analizie poddano dane 74 058 pacjentów, którzy przeszli operację usunięcia nieimmunogennych guzów nowotworowych w latach 2005-2020 w Beth Israel Deaconess Medical Center oraz w latach 2007-2015 w Massachusetts General Hospital w Bostonie. Ogółem 25 178 (34 proc.) pacjentów otrzymywało deksametazon podczas operacji. Po 90 dniach zmarło 209 (0,83 .proc) pacjentów, którzy otrzymali deksametazon - w porównaniu z 1543 (3,2 proc.) pacjentów, którzy nie otrzymali leku.

Po uwzględnieniu różnych czynników, w tym faktu, że deksametazon jest często podawany młodszym pacjentom - osoby, które otrzymały lek, nadal miały o 21 proc. mniejsze ryzyko zgonu w ciągu roku po operacji. Druga analiza wykazała, że deksametazon był szczególnie korzystny dla pacjentek z nowotworami jajnika, macicy lub szyjki macicy.

- Na podstawie naszych danych lekarze anestezjolodzy powinni czuć się pewniej podając deksametazon pacjentom poddawanym zabiegom chirurgicznym z powodu nowotworów nieimmunogennych – powiedział dr Schaefer. - To nie tylko pomaga przy nudnościach, ale może również skutkować lepszym przeżyciem.