Wyniki swoich ustaleń opisali na łamach „BMC Public Health”.

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego (USA) zbadali możliwe powiązania między globalnym poziomem promieniowania UVB w 2017 roku a częstością występowania raka jelita grubego w różnych krajach i grupach wiekowych w roku 2018.

Reklama

Stwierdzili, że niższa ekspozycja na UVB była istotnie skorelowana z wyższymi wskaźnikami raka jelita grubego we wszystkich grupach wiekowych (do ponad 75 lat) u osób mieszkających w 186 krajach objętych badaniem. Po uwzględnieniu innych czynników, takich jak pigmentacja skóry, oczekiwana długość życia i palenie papierosów, wyliczyli, że związek pozostaje istotny dla osób w wieku powyżej 45 lat.

Autorzy sugerują, że mniejsza ekspozycja na promieniowanie UVB może obniżać poziom witaminy D w organizmie. Tymczasem już wcześniej udowodniono, że niedobór witaminy D jest związany z większym ryzykiem rozwoju raka jelita grubego. Według naukowców przyszłe badania powinny skupić się bezpośrednio na potencjalnych korzyściach korygowania stężenia witaminy D3 w celu profilaktyki wspomnianego powyżej rodzaju nowotworu, zwłaszcza w starszych grupach wiekowych.

- Różnice w ekspozycji na światło UVB odpowiadały za dużą zmienność, jaką zaobserwowaliśmy w częstości występowania raka jelita grubego, szczególnie u osób powyżej 45 roku życia - mówi współautor badania dr Raphael Cuomo. - Dlatego, choć są to na razie przypuszczenia oparte na wstępnych dowodach, może się zdarzyć, że suplementacja witaminy D u osób starszych pomoże zmniejszyć ryzyko raka jelita grubego.

Na potrzeby badania autorzy wykorzystali szacunki UVB pozyskiwane z sondy kosmicznej NASA EOS Aura oraz dane dotyczące zachorowalności na raka jelita grubego z bazy Global Cancer (GLOBOCAN). Zebrali również informacje dotyczące pigmentacji skóry uczestników, oczekiwanej długości życia, palenia tytoniu, ozonu stratosferycznego (naturalnie występującego gazu, który filtruje promieniowanie słoneczne) i innych czynników, które mogą wpływać na zdrowie z wcześniejszej literatury i baz danych. Krajami o najniższym wskaźniku UVB w badaniu były Norwegia, Dania i Kanada, a o najwyższym: Zjednoczone Emiraty Arabskie, Sudan, Nigeria i Indie.