W Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie odbyła się konferencja prasowa, poświęcona diagnostyce i leczeniu raka płuca.

Reklama

Specjaliści oceniają, że sytuacja zmienia się na korzyść, jednak proces ten mógłby być znacznie szybszy. Poprawę – ich zdaniem - zawdzięczamy szerokiej profilaktyce, wykluczającej w wielu środowiskach palenie, jako nieodłączny składnik kultury i obyczaju, ale także bardzo znacznemu rozwojowi nowych metod wczesnej diagnostyki i znacznemu zwiększeniu zasięgu terapii.

- Rak płuca to najczęściej wykrywany nowotwór złośliwy w naszym kraju. Statystyki z ubiegłego roku wskazują, że mamy w Polsce ponad 20 tysięcy osób z rozpoznaniem raka płuca, natomiast szansą na całkowite wyleczenie jest wczesne rozpoznanie choroby – powiedział prezes URPL Grzegorz Cessak, cytowany w informacji prasowej.

Prof. Dariusz M. Kowalski z Kliniki Nowotworów Płuca i Klatki Piersiowej Centrum Onkologii-Instytut w Warszawie wskazywał, że rak płuca jest najczęstszą przyczyną zgonów z powodu nowotworów złośliwych w populacji mężczyzn i kobiet. - Czynnikiem etiologicznym jest narażenie na dym tytoniowy. Prawie 95 proc. zachorowań na raka płuca to byli lub aktualni palacze tytoniu – powiedział prof. Kowalski.

Reklama

- Podstawową metodą leczenia raka płuca o typie niedrobnokomórkowym jest chirurgia. Metodą leczenia chorych nieoperacyjnych w stadium zaawansowania miejscowego jest chemioradioterapia. Leczenie chorych w stadium rozsiewu polega na zastosowaniu chemioterapii, leków ukierunkowanych molekularnie lub immunokompetentnych. Najnowszą metoda leczenia raka płuca jest zastosowanie immunoterapii polegającej na podawaniu przeciwciał odblokowujących układ immunologiczny – mówił prof. Kowalski.

Konsultant krajowy w dziedzinie onkologii klinicznej prof. Maciej Krzakowski przedstawił nowe leki, znajdujące już zastosowanie w terapii, jak i będące w ostatnich fazach badań klinicznych, a także skuteczne skojarzenia leków w różnych fazach choroby. - Nowe osiągnięcia i dobrze rokująca perspektywa najbliższych lat w dziedzinie diagnostyki i leczenia raka płuca w żadnym razie nie zwalniają nas od zmniejszenia zagrożenia związanego z rakiem płuca, co można przede wszystkim osiągnąć poprzez pierwotną profilaktykę (wyeliminowanie narażenia na działanie składników dymu tytoniowego) – mówił prof. Krzakowski.

Reklama

Rak płuca rozwija się podstępnie; początkowe objawy są niespecyficzne; mogą to być takie dolegliwości, jak uporczywy kaszel, chrypka, duszność i ból w okolicach klatki piersiowej. Najbardziej niepokojącym objawem jest krwioplucie. Rak płuca jest najczęściej występującym w naszym kraju nowotworem.