Resort zdrowia wyjaśnił, że celem projektowanego rozporządzenia "jest zapewnienie gwarancji jakości i ciągłości świadczeń gwarantowanych z zakresu diagnostyki, leczenia i rehabilitacji udzielanych" pacjentkom z nowotworem piersi.

Reklama

W ocenie ministerstwa dotychczas obowiązujące przepisy nie dawały "gwarancji względem jakości i ciągłości opieki między początkowymi a kolejnymi etapami opieki, co ma kluczowe znaczenie dla uzyskiwanego efektu zdrowotnego i komfortu życia" chorych z rakiem piersi.

W uzasadnieniu podkreśla się, że proponowane rozporządzenie jest jednym z trzech projektów, które mają wdrażać standard opieki kompleksowej nad pacjentem z nowotworem piersi.

"Mając na względzie – czytamy w uzasadnieniu projektu – szeroki zakres technologii medycznych wymaganych do właściwej opieki nad świadczeniobiorcą z nowotworem piersi, konieczne jest łączne i jednoczasowe wdrożenie zmian, aby zrealizować cel, jakim jest zapewnienie należytej jakości i ciągłości opieki" nad chorymi.

Rozporządzenie ma wejść w życie na początku października tego roku.