Jego wyniki pomogą poprawić skuteczność i bezpieczeństwo leczenia tej grupy pacjentów przy pomocy przeszczepienia szpiku. Mogą też ogólnie wpłynąć na poprawę efektów leczenia ostrych postaci białaczki.

Reklama

Ostrą białaczkę limfoblastyczną (ALL) najczęściej diagnozuje się u dzieci i młodzieży przed osiągnięciem pełnoletniości. Ta grupa wiekowa pacjentów z ALL jest też najczęściej leczona z wykorzystaniem transplantacji krwiotwórczych komórek macierzystych.

– Ostra białaczka limfoblastyczna występuje u dzieci i młodzieży na tyle często, że metody jej leczenia powinny być dobierane ze szczególną starannością. Choć odnosimy sukcesy w leczeniu nowotworów krwi, występowanie wczesnych powikłań po transplantacjach szpiku nie jest zjawiskiem rzadkim, podobnie jak późne następstwa toksyczności zastosowanych w leczeniu metod. Zjawiska te negatywnie wpływają na wyniki terapii oraz jakość życia pacjenta – tłumaczy dyrektor medyczny Fundacji DKMS dr Tigran Torosian.

Jak zaznacza, częstotliwość wczesnych i późnych powikłań po przeszczepieniu szpiku można zmniejszyć poprzez udoskonalenie procedur, zwłaszcza w zakresie przygotowania do transplantacji. – Badanie, które rozpoczynamy, na pewno nam w tym pomoże – przekonuje Torosian.

Reklama

Wieloośrodkowe badanie kliniczne ALL SCTped 2012 FORUM jest pionierskim projektem, które ma porównać – pod kątem skuteczności i bezpieczeństwa – trzy powszechnie stosowane metody przygotowujące pacjentów pediatrycznych do transplantacji komórek macierzystych szpiku.

Projekt został zainicjowany w 2012 roku, jest realizowany na pięciu kontynentach przez 93 ośrodki badawcze z 30 krajów. Dzięki inicjatywie Fundacji DKMS do tego międzynarodowego grona dołączą polskie pediatryczne kliniki transplantacyjne – w Lublinie, Poznaniu, Wrocławiu, Bydgoszczy i Krakowie. Przez najbliższe trzy lata specjaliści z tych ośrodków przebadają grupę 100 pacjentów poniżej 18. roku życia. Nad przebiegiem badania czuwać będzie krajowy koordynator prof. Jacek Wachowiak, kierownik Kliniki Onkologii, Hematologii i Transplantologii Pediatrycznej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Prezes Fundacji DKMS Ewa Magnucka-Bowkiewicz ocenia, że poprawa standardów leczenia ostrej białaczki limfoblastycznej u dzieci i młodych ludzi, którzy wymagają transplantacji szpiku, to temat bardzo istotny.

Reklama

– Leczenie nowotworów krwi to nie tylko chemioterapia czy przeszczepienie szpiku, ale szereg innych elementów, składających się na całościową terapię: opieka po przeszczepieniu – także ta domowa, przygotowanie do transplantacji, rodzaj podawanych leków, dieta i tak dalej. Każda z tych składowych ma wpływ na powodzenie leczenia, dlatego wspólnie ze specjalistami w dziedzinie transplantologii podejmujemy próbę ustandaryzowania opieki okołoprzeszczepowej – mówi Magnucka-Bowkiewicz.

Z tych powodów Fundacja DKMS zaangażowała się również w edukację żywieniową małych pacjentów po przeszczepieniach szpiku, oraz ich rodzin. Została partnerem drugiego wydania książki kulinarnej, poświęconej żywieniu onkologicznemu. Program ten realizowany będzie w ścisłej współpracy z Fundacją Iskierka, której przedstawiciele i wolontariusze przebywają na co dzień na oddziałach onkologicznych i dobrze znają problemy oraz potrzeby leczonych tam maluchów.

– Wierzymy, że dzięki wspólnie prowadzonej edukacji wesprzemy wiele rodzin w codziennych zmaganiach z chorobą. Uważamy, że nie powinno się chorego dziecka dodatkowo przytłaczać nudnym i niesmacznym jedzeniem, i że można przy odrobinie starań osiągnąć kompromis pomiędzy restrykcyjnością żywienia onkologicznego a smakiem i wyglądem potraw. O tym właśnie mówi książka Fundacji Iskierka, której kolejnemu wydaniu patronujemy – podsumowuje prezes Fundacji DKMS.

Premierę drugiej edycji poradnika „JedzONKO” przewidziano na czerwiec 2018 r. Dochód z jego sprzedaży przeznaczony zostanie na pomoc dzieciom chorym na nowotwory.