Profesor Zbigniew Nowecki z warszawskiego Centrum Onkologii uważa, że problemy mogą mieć duże jednostki onkologiczne, gdzie będzie trafiało więcej chorych. Właśnie w tych ośrodkach może być trudno z dotrzymaniem wyznaczonych terminów diagnostyki i leczenia.

Reklama

Z kolei profesor Piotr Rutkowski z Centrum Onkologii w Warszawie zwraca uwagę, że karta leczenia onkologicznego, którą ma otrzymywać pacjent z podejrzeniem raka, jest zbyt skomplikowana, dlatego lekarze zaproponowali jej uproszczenie.

Pakiet onkologiczny ma wejść w życie od stycznia przyszłego roku. Zakłada zniesienie limitów w leczeniu raka oraz wzrost roli lekarzy POZ w wykrywaniu chorób nowotworowych i opiece nad pacjentami po leczeniu onkologicznym.

Chory z podejrzeniem nowotworu otrzyma kartę pacjenta onkologicznego, która będzie uprawniała do wizyt u specjalistów bez skierowania i szybkiej diagnostyki. Od momentu, gdy pacjent zostanie wpisany na listę oczekujących na konsultację specjalisty do postawienia diagnozy nie powinno minąć więcej niż 9 tygodni w 2015 roku, 8 tygodni w 2016 roku.