Prezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych Leszek Borkowski podkreślił, że dostęp do nowoczesnych terapii zależy od województwa. Brakuje referencyjnych ośrodków, 5-letnie przeżycia pacjentów nie są związane z rodzajem nowotworu, ale z miejscem, gdzie jest leczony.

Reklama

Profesor Piotr Wysocki z Polskiego Towarzystwa Onkologii Klinicznej powiedział, że w niektórych ośrodkach nawet kilka tygodni trzeba czekać na wizytę u onkologa. Kolejki są niemal na każdym etapie leczenia nowotworu od wczesnej diagnostyki, oceny histopatologicznej, poprzez kolejki na operacje, chemioterapię, radioterapię.

Wiceminister zdrowia Krzysztof Chlebus powiedział, że jeżeli czas oczekiwania chorego na raka jest zbyt długi, powinien być odsyłany do ośrodków, gdzie zostanie szybciej przyjęty.

Co roku na raka zachorowuje około 160 tysięcy pacjentów, prawie 100 tysięcy umiera.

Reklama