Przebieg leczenia zależy m.in. od rodzaju i stopnia zaawansowania choroby. Ze względu na bardzo dużą różnorodność chłoniaków istnieje wiele schematów ich leczenia.

Reklama

Metody wykorzystywane w leczeniu chłoniaków i PBL to m.in. radioterapia, chemioterapia, immunoterapia, zabiegi chirurgiczne, przeszczep szpiku i terapie celowane.

Organizator akcji „Zapytaj Bliskich o zdrowie”, Stowarzyszenie Przyjaciół Chorych na Chłoniaki „Przebiśnieg”, wierzy, że dzięki prowadzonym działaniom edukacyjnym uda się zwiększyć liczbę osób wcześnie zdiagnozowanych, a tym samym zmniejszyć śmiertelność w grupie chorych na chłoniaki, szczególnie wśród osób po 60. roku życia.

Przyłącz się do akcji Stowarzyszenia Przyjaciół Chorych na Chłoniaki "Przebiśnieg" na Facebooku >>>