W 2011 roku będzie kontynuowana większość zadań z 2010. Będzie to prewencja i profilaktyka, których celem jest zapobieganie zachorowaniom na raka piersi, szyjki macicy, jelita grubego. Prowadzone mają być także działania na rzecz poprawy jakości leczenia nowotworów u dzieci. Gabinety radioterapii oraz oddziały torakochirurgii i pulmonologii mają być wyposażanie w lepszy sprzęt, kupowane będą między innymi rezonanse magnetyczne.

Reklama

Rządu ma nadzieję, że realizacja programu doprowadzi do zmniejszenia zachorowalności na nowotwory o około 10 proc. oraz poprawi skuteczność leczenia tych chorób do poziomu osiąganego w krajach Europy Zachodniej i Północnej (40 proc. wyleczeń 5-letnich u mężczyzn i 50 proc. takich samych wyleczeń u kobiet).

W latach 2012 i 2013 mają być prowadzone dalsze działania na rzecz profilaktyki pierwotnej nowotworów złośliwych, w tym zwłaszcza zależnych od palenia tytoniu i niewłaściwego żywienia. Uzupełniane będą i stopniowo wymieniane wyeksploatowane urządzenia do radioterapii i diagnostyki nowotworowej. Kontynuowane ma być upowszechnianie współczesnych metod rehabilitacji chorych, rozwijana będzie także opieka paliatywna w onkologii - podało Centrum Informacyjne Rządu po wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów.

W 2010 r. w Polsce chorobę nowotworową zdiagnozowano u 160 tys. osób, a 100 tys. zmarło z jej powodu. Głównym zabójcą nadal jest rak płuc, w większości spowodowany paleniem papierosów. Na drugim miejscu pod względem liczby zgonów w całej populacji jest rak jelita grubego.