Badanie opublikowane w czasopiśmie "Scientific Reports" (https://www.nature.com/articles/s41598-023-40102-y) przez naukowców z Nowego Jorku i Los Angeles pokazało, że w próbkach pobranych od dzieci w czasie pandemii znajdowało się mniej różnorodnych szczepów bakterii jelitowych.

Reklama

Autorzy badania wskazują, że takie zmiany we florze bakteryjnej mogą być spowodowane specyficznymi zachowaniami, jakie wymusiła na opiekunach dzieci pandemia i wynikającymi z tego zmianami w środowisku, w którym te dzieci się znajdowały w najwcześniejszym etapie swojego życia, kiedy flora bakteryjna kształtuje się najdynamiczniej. Dzieci więcej czasu spędzały w domu, a mniej z rówieśnikami; wzmożona była higiena.

- Pandemia COVID-19 była rzadkim naturalnym eksperymentem, który pozwolił zrozumieć, jak otoczenie społeczne kształtuje mikroflorę dzieci. To badanie jest kolejnym elementem w coraz bardziej rosnącym polu wiedzy na temat tego, w jaki sposób środowisko społeczne dzieci wpływa na ich mikrobiom – mówi Sarah C. Vogel, jedna z wiodących autorek artykułu.

Reklama

Na potrzeby swojego badania naukowcy porównali dwie grupy próbek kału pochodzących od rocznych dzieci – próbki pobrane przed pandemią oraz te pobrane w okresie od marca do grudnia 2020 r.

Choć, jak przyznają autorzy, trudno na podstawie tych wyników wnioskować na temat długoterminowych konsekwencji zdrowotnych dla dzieci, to generalnie większą różnorodność mikrobów jelitowych można powiązać ze stanem zdrowia – korzyści zostały już potwierdzone w badaniach u dorosłych.

Analogiczne dane dla dziecięcej populacji prezentują się jednak nie tak jednoznacznie – niektóre z nich wykazują pozytywną zależność pomiędzy zmniejszoną ilością szczepów bakterii jelitowych a skłonnością do astmy, atopowego zapalenia skóry czy nawet cukrzycy typu I, podczas gdy inne badania nie znajdują takich prawidłowości.

- Wiemy, że u dorosłych mniejsza różnorodność mikrobioty jelitowej jest powiązana z gorszym zdrowiem – zarówno fizycznym, jak i psychicznym – mówi prof. Natalie Brito, wiodąca autorka publikacji. - Jednak potrzebujemy więcej badań nad tym, jak rozwój flory bakteryjnej w okresie dziecięcym i otoczenie w najwcześniejszym okresie życia kształtują te zależności.