- Nasze badanie potwierdza istnienie wyraźnych dowodów na to, że karmienie piersią zapewnia ochronę w pierwszym roku życia i jest silnie powiązane ze zmniejszoną śmiertelnością noworodków w okresie okołoporodowym w całych Stanach Zjednoczonych - podkreślają autorzy publikacji z Cincinnati Children's Center for Breastfeeding Medicine (USA).

Reklama

Ich zdaniem powinno się więc rozważyć włączenie promocji, ochrony i wsparcia dla karmienia piersią do kompleksowych inicjatyw zmniejszania śmiertelności niemowląt w krajach rozwiniętych. I powinien być to jeden z kluczowych elementów tych inicjatyw.

W ramach badania zespół pediatrów pod kierunkiem dr Julie Ware zebrał dane z aktów urodzenia wystawionych w latach 2016-2018 i zestawił je ze zgonami niemowląt, do których doszło do roku po narodzinach. Następnie przeprowadzono analizę, która miała na celu wykazanie, czy rozpoczęcie karmienia piersią odnotowane w akcie urodzenia (jest to praktyka przyjęta przez wszystkie państwa w 2016 r.) wiązało się z poporodową śmiercią niemowląt, wziąwszy pod uwagę takie czynniki jak wiek matki, wykształcenie, pochodzenie etniczne i miejsce zamieszkania.

Łącznie uwzględniono ponad 9,7 mln żywych urodzeń i 20,6 tys. zgonów z 48 stanów USA.

Wyliczono, że we wszystkich siedmiu regionach geograficznych USA odnotowano znaczące zmniejszenie liczby zgonów niemowląt w okresie okołoporodowym związane z rozpoczęciem karmienia piersią i że były do bardzo istotne różnice.

Karmienie piersią jest uznawane przez WHO, Amerykańską Akademię Pediatrii i inne organizacje pediatryczne jako preferowany sposób żywienia niemowląt, przy czym oficjalne rekomendacje mówią o karmieniu wyłącznie piersią przez pierwsze pół roku życia dziecka, a po tym czasie kontynuowanie go z pokarmami uzupełniającymi aż do ukończenia przez dziecko co najmniej 2 lat.

Wspomniane organizacje uważają karmienie piersią za imperatyw zdrowia publicznego z wieloma krótko- i długoterminowymi korzyściami zarówno dla matki, jak i dziecka. Należą do nich m.in. znaczne zmniejszenie śmiertelności niemowląt z jakiejkolwiek przyczyny, ochrona przed zespołem nagłej śmierci niemowląt, ochrona przed martwiczym zapaleniem jelit u wcześniaków. Pomimo tych zaleceń wskaźniki inicjacji, wyłączności i kontynuacji karmienia piersią w Stanach Zjednoczonych nie spełniają wyznaczonych celów, szczególnie w niektórych społecznościach.

Reklama

- Chociaż karmienie piersią jest powszechnie zalecane, niektórzy nadal uważają je za mało ważne. Mamy nadzieję, że nasze odkrycia zmienią podejście tych osób - mówi współautorka badania dr Ardythe Morrow.

Omawiane badanie potwierdza także wcześniejsze doniesienia, oparte na mniejszych zbiorach danych, dokumentujących związek między karmieniem piersią a zmniejszeniem śmiertelności niemowląt w okresie okołoporodowym w zakresie od 19 do 26 proc.