Mózg zmienia się w sposób naturalny wraz z wiekiem. W okresie dorastania następuje intensywniejszy rozwój takich struktur jak hipokamp (biorący udział w procesach uczenia się) czy ciało migdałowate (współodpowiedzialne za regulację emocji). Jednocześnie tkanki korowe stają się cieńsze.

Reklama

Po porównaniu obrazów mózgu 163 nastolatków przed pandemią oraz w czasie jej trwania, naukowcy stwierdzili, że w czasie lockdownu u nastolatków wyżej wymienione procesy przyspieszyły. Mózgi badanej młodzieży wyglądały na kilka lat starsze w porównaniu z mózgami rówieśników przed pandemią.

Do tej pory takie przyspieszenie starzenia się mózgu obserwowano u dzieci, które doświadczały przewlekłych trudności np. przemocy domowej, zaniedbania, dysfunkcyjności rodziny itp.

Choć doświadczenia te mają związek z większym ryzykiem problemów zdrowia psychicznego w późniejszym życiu, nie wiadomo, czy zmiany zaobserwowane w mózgach nastolatków w czasie pandemii będą miały jakikolwiek wpływ na późniejszy stan ich psychiki. Nie jest też jasne, czy będą one trwałe.

Reklama

Naukowcy zamierzają kontynuować badania z udziałem tej samej grupy osób, aby sprawdzić czy pandemia zmieniła trajektorię rozwoju mózgu w perspektywie długoterminowej oraz w jaki sposób zmiany te mogą wpływać na zdrowie psychiczne.