Naukowcy z McMaster University w Hamilton (Ontario, Kanada) doszli do takich wniosków po przeprowadzeniu w szczycie pandemii COVID-19 jednodniowych warsztatów online dla 403 mam z depresją poporodową. W ramach warsztatów odbywały się ćwiczenia w grupach, terapia przez odgrywanie ról, tłumaczono też przyczyny depresji poporodowej, identyfikowano i wskazywano możliwości zmian schematów myślowych oraz prezentowano strategie zmiany zachowań mające poprawić nastrój i złagodzić lęki.

Reklama

Według głównego autora pracy Ryana Van Lieshouta na depresję poporodową cierpi 20 proc. wszystkich mam, ale tylko jedna na 10 otrzymuje fachową pomoc. W czasie pandemii liczba mam dotkniętych tym zaburzeniem wzrosła i wynosiła ponad 30 proc.

W swoim badaniu naukowcy zaobserwowali, że warsztaty doprowadziły do klinicznie istotnej redukcji objawów depresji poporodowej oraz lęków, poprawiły wsparcie społeczne dla mam, relację matka-dziecko, a także wpłynęły korzystnie na temperament malucha.

- Kobiety, które brały udział w warsztacie czterokrotnie częściej doznawały poprawy objawów depresji poporodowej niż matki, które stanowiły grupę kontrolną – podkreśla Van Lieshout.

Jego zdaniem zajęcia online mogą niwelować utrudnienia w dostępie do terapii stacjonarnej, takie jak konieczność poświęcenia czasu na dojazd, koszty i ryzyko narażenia na SARS-CoV-2 dziecka i matki. Poza tym, kobiety same mogą zgłaszać się na sesję online, zamiast polegać na skierowaniu ich tam przez lekarza.

Choć większość mam z depresją poporodową odniesie korzyść już po jednodniowej sesji terapeutycznej online, Van Lieshout wskazuje, że warsztaty te mogą być również ułatwić identyfikację tych kobiet, które potrzebują szerzej zakrojonej pomocy. Według niego takie podejście pomoże specjalistom w dziedzinie zdrowia publicznego wprowadzić kilkustopniową opiekę medyczną nad kobietami z depresją poporodową. Pozwoli to leczyć pacjentki skuteczniej i wydajniej.

Reklama

Jak podkreśla Van Lieshout, Kanadyjski Instytut Badań nad Zdrowiem (Canadian Institutes of Health Research - CIHR) wyasygnował fundusze na większą liczbę jednodniowych warsztatów dla kobiet z depresją poporodową. Są one prowadzone przez pielęgniarki.

Badacz ma nadzieję, że decydenci uwzględnią warsztaty online w modelu pomocy kobietom z depresją poporodową.

Pomoc dla mam z depresję poporodową jest bardzo ważna, ponieważ bez leczenia choroba ta może prowadzić do poważnych konsekwencji, np. do rozwoju zaburzeń emocjonalnych i behawioralnych u dziecka.