- Program jest nie tylko dla dzieci po ciężkiej infekcji, ale i dla tych, które przebyły zakażenie bezobjawowo lub małoobjawowo – a takich jest najwięcej. Sprawdzimy czy infekcja nie spowodowała u małych pacjentów negatywnych dla zdrowia skutków, zwłaszcza uszkodzeń układu oddechowego i układu krążenia – powiedziała w poniedziałek PAP dr Katarzyna Przybyszewska, z-ca dyrektora Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego im. św. Ludwika w Krakowie.

Reklama

Jak podkreśliła, w placówce dzieci mogą też liczyć na pomoc psychologiczną lub ewentualnie psychiatryczną – takie konsultacje są przeznaczone także dla pacjentów, którzy nie przeszli zakażenia. - Ograniczony kontakt z rówieśnikami spowodowany nauczeniem zdalnym, brak możliwości wyjazdów (…), to wszystko odbija się na zdrowiu psychicznym – zwróciła uwagę z-ca dyrektora w szpitalu im. św. Ludwika.

Dzieci wymagające rehabilitacji ruchowej i oddechowej – mogą zostać skierowane na dwu-, trzytygodniowy pobyt w Małopolskim Centrum Rehabilitacji w Radziszowie, filii szpitala.

Rodzice, którzy chcą skonsultować swoje dzieci, powinni dzwonić pod nr tel. 722 331 000.

Reklama

Dziecko, które zostanie przyjęte do szpitala w ramach programu, musi mieć ukończone pięć lat, a nieskończone 18 lat. Niezbędne jest potwierdzone zakażenie SARS-CoV-2 testem PCR lub antygenowym (muszą upłynąć trzy miesiące od daty testu do przewidywanej daty przyjęcia do szpitala).

Program jest przeznaczony dla pacjentów z dowolnego miasta, miejscowości, także spoza województwa. Póki co nie ma limitu w liczbie zgłoszeń.

Większość zakażeń koronawirusem – zarówno u dzieci jak i dorosłych – przebiega w sposób łagodny. Według Światowej Organizacji Zdrowia, ok. 10-15 proc. wszystkich przypadków infekcji COVID-19 ma przebieg poważny, a 5 proc. bardzo ciężki lub krytyczny.

U części pacjentów rozwijają się powikłania, które mogą utrzymywać się przez wiele tygodni lub miesięcy po ustąpieniu infekcji. Najczęściej opisywane długo utrzymujące się objawy to: zmęczenie, kaszel, trudności z koncentracją, ból w klatce piersiowej, głowy, bóle mięśniowe.

Poważniejsze długoterminowe następstwa choroby dotyczą różnych narządów i układów. Występują również u dzieci. Najczęściej są to: nieprawidłowości w badaniach czynnościowych i obrazowych płuc oraz powikłania sercowo-naczyniowe, nerkowe, neurologiczne, psychiatryczne, metaboliczne.