W datowanym na wtorek 20 listopada liście do ministra RPD Marek Michalak zapytał o postępy w opracowaniu rozwiązań dotyczących psychiatrycznej opieki zdrowotnej dla dzieci i młodzieży. Podkreślił, że mimo zapowiedzianych zmian w tej dziedzinie i podjętych działaniach na rzecz przyjęcia nowych rozwiązań dla psychiatrii dzieci i młodzieży, w ostatnim czasie do biura RPD wpływa coraz więcej sygnałów o pogarszającej się sytuacji szpitali psychiatrycznych dla dzieci i młodzieży.

Reklama

Wskazał, że przykładowo 20 listopada w oddziale psychiatrycznym dla młodzieży Mazowieckiego Centrum Neuropsychiatrii w Zagórzu przebywało 13 pacjentów ponad stan, z kolei w oddziale psychiatrycznym dla dzieci 19 listopada przebywało 9 pacjentów ponad stan.

"Problemy w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla najmłodszych występują w całym kraju – nie tylko w województwie mazowieckim. Jednostki samorządu terytorialnego bez odpowiednich rozwiązań systemowych nie są w stanie samodzielnie rozwiązać narastających problemów w psychiatrycznej opiece zdrowotnej dla dzieci i młodzieży" – napisał Marek Michalak.

W opinii przesłanej RPD konsultant krajowy w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży dr hab. Barbara Remberk podnosi, że "w skali kraju pomimo toczących się prac nie wdrożono na razie żadnych rozwiązań systemowych, które pozwoliłyby spodziewać się poprawy sytuacji".

Reklama

"Jednym z oczywistych rozwiązań, które miałyby szansę poprawić sytuację psychiatrii dzieci i młodzieży jest zwiększenie finansowania. To nie nastąpiło" – napisała.

PRZECZYTAJ CAŁY LIST RZECZNIKA PRAW DZIECKA >>>

To już kolejne pismo, jakie RPD w ostatnim czasie kieruje do ministra zdrowia w sprawie psychiatrii dziecięcej. Pod koniec października wiceminister Zbigniew Król w odpowiedzi na wystąpienie Rzecznika Praw Dziecka poinformował, że prace zespołu do spraw zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży ciągle trwają, nie zakończyły się również prace nad dokumentem w sprawie rekomendacji dotyczących poprawy opieki nad dziećmi i młodzieżą w lecznictwie psychiatrycznym.

Reklama

Ministerstwo Zdrowia planuje w systemie opieki psychiatrycznej dla dzieci i młodzieży wprowadzenie trzystopniowego systemu opieki o trzech poziomach referencyjności. Pierwszy poziom miałyby tworzyć środowiskowe poradnie psychologiczne dla dzieci i młodzieży (współpracujące z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi), drugi – środowiskowe centra zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży, a trzeci – szpitale.

Resort chce także zwiększyć dostępność do lekarzy i innych specjalistów w dziedzinie opieki psychiatrycznej i psychologicznej dzieci i młodzieży. W 2019 roku w ramach programu operacyjnego "Wiedza, edukacja rozwój" ma zostać ogłoszony konkurs, którego celem będzie sfinansowanie szkoleń obejmujących między innymi programy specjalizacji w dziedzinie psychologii klinicznej, programy specjalizacji w dziedzinie psychoterapii klinicznej dzieci i młodzieży oraz szkolenia dotyczące terapii środowiskowej dzieci i młodzieży.