- Nie wyobrażam sobie, żeby nie robić nic sportowego, jestem codziennie na treningu - zdradził Stanisław Karpiel-Bułecka, muzyk i pasjonat sportu. Jak pogorszyła się kondycja fizyczna polskich dzieci?