Alicja Dąbrowska - posłanka PO przyznaje, że o ten zapis wnioskował Rzecznik Praw Dziecka. Posłowie przychylili się do tego wniosku, ponieważ uważali, że dokumentacja medyczna już od samego urodzenia powinna być ścisła i szczegółowa. Niezależnie od tego, gdzie i kiedy dziecko trafi do lekarza, to będzie on mógł zapoznać się z przebiegiem leczenia małego pacjenta i z historią szczepień profilaktycznych. Obecnie sytuacja jest taka, że w różnych placówkach ta dokumentacja może być inna.

Reklama

Również Rzecznik Praw Pacjenta Krystyna Kozłowska jest zdania, że to bardzo potrzebna nowelizacja. W sytuacji, gdy pacjent chce dochodzić swoich roszczeń lub Rzecznika prowadzi postępowanie wyjaśniające to sprawa będzie łatwiejsza. Obecnie było to bardzo utrudnione - stwierdziła Krystyna Kozłowska.

Wzory książeczki zdrowia określi w drodze rozporządzenia minister zdrowia.