Międzynarodowy Dzień Dziecka został ustanowiony w 1949 roku przez Światową Federację Kobiet Demokratycznych, jako szczególne święto w celu ochrony dzieci przed wojną, krzywdą i głodem.

Reklama

Obecnie na świecie żyje blisko 2 i pół miliarda dzieci, z czego połowa jest w wieku od 10. do 18. lat. Około 90. milionów dzieci żyje na ulicy, doświadczając głodu, chorób i przemocy, a przede wszystkim braku zainteresowania ze strony dorosłych.

W Polsce jest blisko 6 milionów dzieci. Liczba ta uwzględnia młodych ludzi w wieku od 0 do 14. roku życia. Według najnowszego raportu GUS “Warunki życia rodzin w Polsce”, blisko 1,5 miliona dzieci żyje w biedzie lub niedostatku. Ponad pół miliona nie dojada, a 450 tysięcy nie ma wszystkich podręczników, bo rodziców nie stać na ich zakup. 530 tysięcy polskich dzieci nie chodzi do lekarzy specjalistów, a blisko 600 tysięcy - do dentysty.

Najgorsza sytuacja panuje w rodzinach wielodzietnych. W skrajnej nędzy żyje aż 10 procent rodzin wychowujących troje dzieci i aż 27 procent rodzin mających czworo dzieci.

Demografowie ostrzegają, że co roku w Polsce rodzi się coraz mniej dzieci. I tak, w 2010 - przyszło ich na świat ponad 415 tysięcy, a w 2012 - niecałe 388 tysięcy. Ze wstępnych danych wynika, że w ubiegłym roku odnotowano ujemny przyrost naturalny ludności - przede wszystkim w wyniku mniejszej niż w poprzednim roku liczby urodzeń, przy jednoczesnym wzroście liczby zgonów. Liczba urodzeń była mniejsza od liczby zgonów o około 15 tysięcy osób.

Najmodniejsze imiona nadawane w ubiegłym roku dzieciom to - dla dziewczynek: Lena, Julia, Zuzanna i Maja, a dla chłopców - Jakub, Kacper, Filip i Szymon. Warto wiedzieć, że w kwestii imienia dla dziecka doradzić lub wydać opinię może Rada Języka Polskiego, imię zaś rejestruje kierownik Urzędu Stanu Cywilnego.

Rada Języka ma czasem twardy orzech do zgryzienia, gdy rodzice chcą nazwać dziecko - Swędziwór, Opieniek, Kermit czy Milka. Zasadą jest, by imię nie ośmieszało i nie stygmatyzowało dziecka, które kiedyś będzie dorosłym obywatelem.

Do najrzadziej nadawanych imion wśród dziewczynek w ubiegłym roku należały - Józefa, Stanisława, Bronisława czy Eleonora. Rzadko nadaje się nadaje się również takie imiona, jak Jessika czy Karmen. Imię Nikola nadawane było częściej niż Anna. Odnotowano też po trzy dziewczynki o imieniu: Telimena, Ofelia, Odeta i Scarlett.

W przypadku imion dla chłopców do najrzadszych należały między innymi Modest, Anatol, Collin, Jack, Philipp.

W Polsce i innych krajach słowiańskich Dzień Dziecka jest obchodzony 1 czerwca. Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi to święto 20 listopada, w rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Deklaracji Praw Dziecka w 1959 roku oraz Konwencji Praw Dziecka w 1989 roku. Polska była inicjatorem opracowania dokumentu z 1989 roku, zaproponowała uchwalenie konwencji, złożyła jej projekt oraz aktywnie uczestniczyła w jego opracowaniu. Konwencja po podpisaniu przez 20 państw, weszła w życie w 1990 roku.

Francuskim odpowiednikiem Dnia Dziecka jest Święto Rodziny, celebrowane 6 stycznia. Japońscy chłopcy świętują 5 maja, a dziewczynki 3 marca. W Turcji dzieci obchodzą swoje święto 23 kwietnia.