Krzysztof Brzózka dyrektor Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powiedział, że pierwszy kontakt z najczęściej z piwem mają za sobą 11-12-letni uczniowie.

Reklama

Z badania wynika, że dopalacze stały się obecnie trudniejsze do zdobycia. Trzykrotnie spadło ich spożycie w stosunku do 2010 roku, z ponad 7 do 2 procent. Zdaniem Jana Bondara rzecznika Głównego Inspektoratu Sanitarnego to zasługa zamknięcia sklepów z dopalaczami i prowadzonej akcji edukacyjnej.

Dyrektor Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomanii Piotr Jabłoński powiedział, że w porównaniu do lat ubiegłych można zaobserwować stabilizację lub spadek używania narkotyków. Z wyjątkiem marihuany, gdzie następuje ciągły wzrost. W ciągu ostatniego roku sięganie po marihuanę lub haszysz zadeklarowało 23 procent ankietowanych uczniów, jednak aż 40 procent przyznało, że miało kontakt lub eksperymentowało z tymi narkotykami.

Badanie przeprowadzono w 65. losowo wybranych szkołach ponadgimnazjalnych. W sondażu wzięło udział 1350 uczniów, w większości już pełnoletnich.