- Nasza akcja "Reaguj Masz Prawo" przynosi powolną zmianę zachowań - powiedział Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Michalak.

Reklama

Rzecznik Praw Dziecka poinformował, że od momentu wprowadzenia trzy lata temu zakazu bicia dzieci, przyzwolenie dla wykonywania kar cielesnych jako dobrej metody wychowawczej, spadło o 20 procent. - Niestety 60 procent badanych nie widzi w tym niczego złego i to jest ten pesymistyczny akcent - dodał. Rzecznik poinformował, że nie planuje określenia terminu zakończenia akcji , bo efekty takiej kampanii mierzy się po latach.

Marek Michalak przypomniał, że akcja ”Reaguj Masz Prawo” ma na celu uwrażliwienie społeczeństwa, pokazanie, że dziecko nie jest przedmiotem, nie jest niczyją własnością i dlatego należy reagować, gdy dzieje mu się krzywda.

Informacje o sposobach reagowania na przemoc wobec dzieci znajdują się na stronie www.jakreaagowac.pl