- Dochodzi do tego podczas porodu, po przecięciu przez lekarza pępowiny i z jej odciętego fragmentu pobierana jest krew - wyjaśnia dyrektor szpitala, Rafał Szpak. Zabieg oraz przechowywanie krwi w publicznym banku jest dla pacjentki bezpłatne, musi ona jedynie podpisać dokumenty, w których zrzeka się do niej praw. Natomiast wyniki badania krwi i zgodności tkankowej wysyłane są do Centralnego Banku Światowego, dlatego krew ta może służyć zarówno osobie, która ją oddała i jej dziecku, jak i chorym na całym świecie.

Reklama

- Krew pępowinową można wykorzystywać do odbudowywania lub zastępowania uszkodzonych komórek, a tym samym do walki z wieloma poważnymi chorobami hematologicznymi, onkologicznymi, metabolicznymi oraz immunologicznymi - wyjaśnia kierownik oddziału położniczo - ginekologicznego w Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka w Kielcach, Andrzej Witczak.

Kobiety, które urodziły dziecko, krew pępowinową mogą także oddać m.in. w Szpitalu św. Zofii w Warszawie.
W ubiegłym roku w całym kraju krew pępowinową pobrano od prawie 2 tysięcy kobiet. Świętokrzyskie Centrum Matki i Noworodka szacuje, że w tym roku zabieg ten przeprowadzi u 200 pań.