Choroba zwyrodnieniowa stawów to często występujące przewlekłe schorzenie. Zwykle powoduje ból stawów, a ich uszkodzenia mogą być na tyle poważne, że potrzebna jest wymiana stawu kolanowego i biodrowego.

Według szacunków ekspertów, w samych USA liczba operacji całkowitej wymiany stawu kolanowego (TKR) i całkowitej wymiany stawu biodrowego (THR) do 2030 r. osiągnie 572 000 rocznie. Jak dotąd nie są znane żadne leki zapobiegające chorobie zwyrodnieniowej stawów czy też odwracające powstałe zmiany.

Reklama

Zespół naukowców z Chin, Tajwanu i Australii miał na celu ustalenie, czy stosowanie metforminy wiązało się z niższym ryzykiem TKR lub THR, ponieważ dotychczasowe dowody były rzadkie i niejednoznaczne. Przeanalizowali dane 69 706 osób z Tajwanu, u których zdiagnozowano cukrzycę typu 2 w latach 2000-2012 i porównali ryzyko TKR i / lub THR między osobami przyjmującymi metforminę i tymi, którzy nie przyjmowali metforminy. Średni wiek uczestników wynosił 63 lata, a połowę stanowiły kobiety. Około 90 proc. wszystkich protez było wszczepianych w związku z chorobą zwyrodnieniową stawów.

- Odkryliśmy, że stosowanie metforminy u pacjentów z cukrzycą typu 2 wiązało się ze znacznie zmniejszonym ryzykiem wymiany stawu, co sugeruje potencjalne działanie terapeutyczne metforminy u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów – pisze jeden ze współautorów, prof. Changhai Ding z Centrum Badań Klinicznych Szpitala Zhujiang, Southern Medical University w Guangzhou (Chiny).

Reklama

Autorzy badania i publikacji wzywają do przeprowadzenia randomizowanych badań kontrolowanych w celu ustalenia, czy stosowanie metforminy jest skuteczne u pacjentów z chorobą zwyrodnieniową stawów.