Rzecznik Praw Paw Pacjenta poinformował w komunikacie przesłanym PAP w poniedziałek, że zwrócił się z pytaniem do szefa resortu zdrowia o to, czy możliwe jest opracowanie i wdrożenie takiego programu.

Reklama

RPP poprosił Szumowskiego również o informacje, czy - w ramach profilaktyki - Ministerstwo Zdrowia przewiduje wdrożenie badań diagnostycznych pod kątem cukrzycy w podstawowej opiece zdrowotnej dla osób będących w grupie ryzyka. "Rzecznik – jak czytamy w komunikacie - zwrócił się także o stanowisko w sprawie dotyczącej wdrożenia wyodrębnionej porady edukacyjnej, jako świadczenia dostępnego dla pacjentów z cukrzycą i ich rodzin".

Chmielowiec przypomniał, że "według raportu Najwyższej Izby Kontroli działania systemu ochrony zdrowia służące zapobieganiu, wczesnemu wykrywaniu oraz leczeniu cukrzycy typu 2 są niewystarczające. Nie udało się ograniczyć dynamiki wzrostu liczby nowych przypadków zachorowań. Nie ma także ogólnopolskiej strategii przeciwdziałania i leczenia cukrzycy, a działania w tym zakresie mają w większości charakter doraźny".

Według danych Narodowego Funduszu Zdrowia, na koniec 2016 r. liczba zdiagnozowanych chorych na cukrzycę typu 2 przekroczyła 1,6 mln osób. W ocenie NIK "dane te są zaniżone, bowiem część osób cierpiących na tę chorobę pozostaje niezdiagnozowanych, nie wie, że choruje".

Reklama

Rzecznik wskazał, że Instytut Ochrony Zdrowia w swoim raporcie "Cukrzyca - Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy?" szacuje, że jest to około 25-30 proc. osób dorosłych z cukrzycą. Prognozuje, że w roku 2040 około 11 proc. Polaków będzie chorych na cukrzycę.

Pod koniec marca tego roku Dyrektor Biura Prasy i Promocji MZ Krzysztof Jakubiak poinformował PAP, że opracowanie oraz ewentualne wdrożenie do realizacji nowego programu polityki zdrowotnej, zostanie rozpoczęte po zakończeniu realizacji oraz przeanalizowaniu efektów Programu Ambulatoryjnego Wsparcia Leczenia Zespołu Stopy Cukrzycowej na lata 2016-2018.