Prezes Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego Leszek Czupryniak podkreśla, że w naszym kraju chorzy nie mają dostępu do nowoczesnych leków inkretynowych, nie ma też pieniędzy na edukację pacjentów z cukrzycą. Natomiast leczenie tej choroby i jej powikłań jest nisko wyceniane. Dochodzi więc do paradoksów, że amputacja kończyny związana ze stopą cukrzycową jest tańsza, niż zachowawcze leczenie - zwraca uwagę profesor Czupryniak.

Reklama

Jednak mimo wielu problemów pacjenci diabetologiczni potrafią się zjednoczyć. Świadczy o tym taneczny happening pod nazwą DiabeDance. W południe na Placu Zamkowym chorzy na cukrzycę zaprezentują układ choreograficzny, którego celem jest podkreślenie roli aktywności fizycznej w profilaktyce choroby. DiabeDance zostanie wykonany w tym samym czasie we wszystkich województwach w Polsce.

W Warszawie wyrazem solidarności z osobami chorymi będzie zmiana koloru iluminacji mostu Śląsko - Dąbrowskiego na niebieski - kolor symbolizujący jedność działań wszystkich środowisk w walce z cukrzycą.