Już ponad 3 miliony Polaków choruje na cukrzycę, z czego prawie milion o tym nie wie, a wydatki na leczenie tej choroby sięgają 6 miliardów złotych - tak alarmujące wnioski wynikają z większości raportów na temat cukrzycy w naszym kraju. Niektórzy eksperci mówią wręcz o epidemii, wskazując jednocześnie na ogromne znaczenie profilaktyki. Wychodząc naprzeciw tym potrzebom Fundacja Medicover we współpracy z Polskim Towarzystwem Diabetologicznym i Radą Naukową Fundacji Medicover postanowiła uruchomić Ogólnopolski Program Profilaktyki Cukrzycy i Chorób Cywilizacyjnych „PoZdro!”, skierowany do uczniów pierwszych klas gimnazjalnych.

Reklama

Grupa docelowa nie została wybrana przypadkowo. To właśnie w wieku 12-14 lat kształtują się nawyki żywieniowe i podejmowane są pierwsze decyzje, co do sposobu życia, co ma później bardzo istotny wpływ na ryzyko zachorowania na cukrzycę, zwłaszcza typu 2. Charakteryzuje się ona tzw. insulinoopornością i najczęściej jest wynikiem złego odżywiania się, braku ruchu i ogólnie niezdrowego trybu życia.

Szacuje się, że obecnie w Polsce choruje na cukrzycę ponad 3 miliony osób, z których około milion o tym nie wie. Ale już w 2030 roku liczba osób chorych na cukrzycę w Polsce wyniesie 5,2 miliona, a dodatkowo u około 3 milionów wystąpią czynniki ryzyka tej choroby czyli tzw. stan przedcukrzycowy - wyjaśnia dr n. med. Piotr Soszyński, przewodniczący Rady Naukowej Programu „PoZdro!” i członek zarządu Medicover sp. z o.o. - Istnieje poważne ryzyko, że dzieci urodzone po 2000 roku będą żyły krócej niż ich rodzice. Cukrzyca sama w sobie nie boli, dopiero gdy choroba rozwinie się w pełni, pacjent zaczyna odczuwać konsekwencje. Wówczas jednak jest już za późno by zapobiegać, bo chory najczęściej wymaga intensywnego leczenia. A jak wszyscy wiemy - lepiej jest zapobiegać, niż leczyć - podkreśla specjalista.

Nadrzędne cele Programu „PoZdro!” są bardzo precyzyjnie określone: doprowadzenie do poprawy stanu zdrowia gimnazjalistów poprzez zmniejszenie ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2, a także innych chorób cywilizacyjnych, takich jak choćby nadciśnienie tętnicze czy podwyższony poziom cholesterolu, oraz podniesienie świadomości zdrowego trybu życia.

„PoZdro!” jest największym w Polsce i jednym z największych programów w Europie, jeżeli chodzi o planowaną ilość przebadanych dzieci. Docelowo Fundacja Medicover chce na terenie całego kraju przebadać w ciągu pięciu lat 30 tysięcy uczniów pod kątem ryzyka wystąpienia cukrzycy typu 2. Rezultat, jaki organizatorzy chcą osiągnąć po zakończeniu programu to około tysiąc osób, które wyjdą z grupy ryzyka zachorowania.

Program składa się z trzech elementów. Pierwszy polega na przeprowadzeniu na terenie szkół dobrowolnych, bezpłatnych i nieinwazyjnych, około 20-minutowych badań przesiewowych: m.in. wzroku, postawy ciała, sprawności krążeniowo-oddechowej, masy i składu ciała, co poprzedza informacja skierowana do rodziców (np. podczas wywiadówek). Wyniki badań rodzice dostaną zaadresowane indywidualnie w kopertach po ich zakończeniu w danym gimnazjum. Wyniki zbiorcze (anonimowe) w formie raportów przekazywane będą zarówno indywidualnie dla dyrektorów szkół, jak i do danego urzędu miasta.

Drugim elementem programu jest wsparcie środowiska szkolnego m.in. poprzez wdrażanie polityk zdrowotnych zgodnie ze standardami HEPS (według których ocenia się jakość szkolnych programów dotyczących zdrowego żywienia i aktywności fizycznej). Zostaną przeprowadzone szkolenia skierowane do nauczycieli oraz dostarczone odpowiednie narzędzia służące edukacji zdrowotnej. W ramach trzeciego elementu programu dzieci z czynnikami ryzyka rozwoju chorób cywilizacyjnych oraz ich rodziny obejmowane są dwuletnią Zintegrowaną Opieką Indywidualną. Opieka ta polega na bezpłatnych konsultacjach czterech specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i specjalisty od aktywności fizycznej. W trakcie trwania interwencji uczestnicy biorą oni obowiązkowo udział w warsztatach edukacyjnych dla całych rodzin.

Program wystartował w Gdyni 10 marca. Miasto to zostało wybrane przez Fundację Medicover jako pierwsze ze względu na doskonałą współpracę z tamtejszym samorządem, od wielu lat zaangażowanym w różne kampanie prozdrowotne i prospołeczne. Do tej pory przebadano w Gdyni prawie tysiąc dzieci z 22 szkół gimnazjalnych, a Zintegrowaną Opieką Indywidualną objęto ponad 170 uczniów. Docelowo Fundacja chce przebadać w Gdyni 6 tysięcy uczniów pierwszych klas wszystkich 23 gimnazjów w ciągu kolejnych trzech lat. Zgodnie z planem badania przesiewowe w gdyńskich szkołach mają zakończyć się w czerwcu. Kolejna edycja badań nowego rocznika pierwszych klas gimnazjalnych rozpocznie się na przełomie września i października w roku szkolnym 2014/2015.

Chcemy kontynuować Program w kilku największych miastach Polski, między innymi tu, w Warszawie - wyjaśnia Marcin Radziwiłł, prezes zarządu Fundacji Medicover. - Wiemy, że warto kontynuować nasz wysiłek, bo wyniki z Gdyni pokazują, że niemała grupa uczniów wymaga indywidualnej opieki prowadzonej przez czterech przeszkolonych przez nas specjalistów: lekarza, dietetyka, psychologa i trenera. Jest to ostatni moment na to, by pomóc uczestnikom wyjść z grupy zagrożenia tą straszną chorobą, jaką jest cukrzyca - podkreśla prezes Radziwiłł.