Ministerstwo zdrowia przyznało, że wnioski w tej sprawie już wpłynęły. Środki zawierające jako substancje czynne liraglutyd i wildagliptynę doczekały się już rekomendacji Agencji Oceny Technologii Medycznych. Możliwą refundację zaopiniowała też Komisja Medyczna resortu. Pod względem formalnym ministerstwo ocenia także produkty zawierające saksagliptynę i sitagliptynę.

Reklama

Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, w którym nowoczesne leki inkretynowe nie są refundowane.