"Dbaj o zdrowie całe życie" – to nowy program edukacji zdrowotnej pracowników starszych, wykonujących pracę fizyczną oraz umysłową. Jest on opracowywany przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy (CIOP-PIB).

Reklama

Program powstaje w ramach projektu pn. "Opracowanie programu edukacji zdrowotnej dla pracowników starszych z uwzględnieniem rodzaju wykonywanej pracy (praca umysłowa, praca fizyczna)", realizowanego ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025, finansowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej.

Uwzględniono w nim następujące obszary: żywienie, aktywność fizyczną i minimalizowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych, równowagę praca-życie, dobrostan psychologiczny, całożyciowe uczenie się, zachowania prozdrowotne i antyzdrowotne, poczucie komfortu cieplnego w miejscu pracy oraz dostosowanie stanowiska pracy do własnych potrzeb. Końcowa wersja programu ma zostać opracowana do końca 2023 r.

Reklama

Jak twierdzą autorki programu, prowadzenie działań prozdrowotnych w miejscu pracy może pomóc w edukacji zdrowotnej osób starszych aktywnych zawodowo, ponieważ to tam spędzamy większość naszego dorosłego życia. Obecnie program jest testowany przez pracowników różnych przedsiębiorstw, w celu określenia, w jakim stopniu odpowiada on na potrzeby grupy docelowej – wyjaśniają autorki.

Opublikowane przez Eurostat dane na temat przeciętnej długości życia zawodowego Europejczyków wskazują, że od 2001 roku czas, jaki spędzamy w pracy, systematycznie wydłuża się (z 32 lat w 2001 r. do 36 lat w roku 2021), przy czym w Polsce w 2021 roku przeciętna długość życia zawodowego wyniosła 34,3 roku.

Grupą pracowników, która wymaga specjalnej uwagi, są pracownicy starsi, szczególnie wykonujący pracę fizyczną. Jak wynika z raportu Instytutu Medycyny Pracy, charakteryzuje ich najsłabsze zdrowie, niekorzystne dla zdrowia styl życia oraz postawa wobec zdrowia. Ich oczekiwania wobec promocji zdrowia w miejscu pracy są duże. Jednocześnie, jak wskazują badania CIOP-PIB, w grupie pracowników w wieku powyżej 60. roku życia, miejsce pracy nie jest kojarzone, jako źródło wiedzy o zdrowiu.