Rzecznik wskazał, że osób w wieku 60 lat lub starszych jest na świecie więcej niż kiedykolwiek wcześniej. Do 2050 roku 2,1 miliarda ludzi, czyli prawie 22 proc. populacji, będzie miało co najmniej 60 lat.

Reklama

Chmielowiec akcentuje, że należy zapewnić środowisku seniorów jak najszersze uczestnictwo w życiu społecznym. - Dążenie do zwiększania społecznego zaangażowania osób starszych, czasem z niepełnosprawnościami, wymaga tworzenia sprzyjających zmian w otoczeniu każdego polskiego emeryta, rencisty czy osoby z niepełnosprawnościami. Na zagadnienia te należy spoglądać z perspektywy zdrowotnej, społecznej i ekonomicznej - podnosi rzecznik.

Dlatego – jak wyjaśnił - rok 2020 w działaniach Rzecznika Praw Pacjenta będzie Rokiem Seniora. - Nasze działania skupią się na przekazywaniu informacji, edukacji, podnoszeniu świadomości polskiego seniora o prawach pacjenta i świadczeniach zdrowotnych - wskazał.

- Podejmiemy kroki związane z kontynuacją projektu legislacyjnego dotyczącego objęcia działaniem Rzecznika – Domów Pomocy Społecznej oraz zwrócimy się do konsultantów w ochronie zdrowia, w zakresie problemów osób starszych, aby wspólnie podjąć działania systemowe – dodał.

Zapowiedział też, że rzecznik badając sprawy na miejscu przyjrzy się opiece nad pacjentami przebywającymi w zakładach opieki długoterminowej. Priorytetem – jak zapewnił - będzie rozpatrywanie spraw zgłoszonych przez osoby starsze do Biura Rzecznika Praw Pacjenta.

Chmielowiec przekazał, że zorganizowana zostanie też konferencję, poświęconą seniorom we współpracy z organizacjami pozarządowymi. - W tworzącej się przy Rzeczniku Praw Pacjenta Radzie Organizacji Pacjentów chcielibyśmy powołać podzespół, który podejmie sprawy osób starszych - podał. Zaznaczył, że pracownicy Biura na bieżąco będą uczestniczyć w spotkaniach, na których poruszana będzie problematyka seniorów.

Rzecznik Praw Pacjenta zapowiada, że w 2020 roku planuje przeprowadzić wiele spotkań edukacyjnych na terenie całego kraju skierowanych do środowiska osób starszych, w tym kontynuowanie współpracy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku. - Będziemy, jak co roku, uczestniczyć w imprezach plenerowych organizowanych przez seniorów – dodał.

Rzecznik i pracownicy jego biura deklarują wsparcie seniorów również poprzez możliwość kontaktu za pośrednictwem Telefonicznej Informacji Pacjenta pod nr telefonu 800 190 590.