To może być twoje noworoczne postanowienie – przynajmniej raz w miesiącu wyjście do muzeum, teatru lub na koncert. Jak dowiedli uczeni z University College London, taki kontakt ze sztuką skutkuje tym, że w ciągu najbliższych 12 lat ryzyko przedwczesnej śmierci spada o 31 proc. W badaniu wzięto pod uwagę dane prawie 7 tys. osób po 50. roku życia.

Reklama

Obserwacje trwały 12 lat. Okazało się, że osoby aktywne kulturalnie są w lepszej kondycji fizycznej i psychicznej, a w efekcie mają mniej kłopotów zdrowotnych w porównaniu z rówieśnikami, którzy nie interesują się wydarzeniami artystycznymi.

W listopadzie2019 r. został zaprezentowany przez Światową Organizację Zdrowia przegląd wyników badań, które wykazały, że sztuka jest pomocna w zapobieganiu bądź leczeniu wielu problemów zdrowotnych.

Wyniki badań zostały opublikowane na łamach świątecznego wydania "British Medical Journal".