Akademia rozpoczyna cykl bezpłatnych szkoleń dla pielęgniarek udzielających świadczeń w warunkach domowych.

Reklama

Według Akademii Opieki Długoterminowej w co drugim polskim domu przebywa przynajmniej jedna osoba starsza w wieku powyżej 60 lat.

- Aż 67,7 proc. z nich – podkreślają w informacji przekazanej PAP – wskazuje na długotrwałe problemy zdrowotne lub choroby przewlekłe, co w konsekwencji może wiązać się z koniecznością objęcia ich pielęgniarską opieką długoterminową w domu. Tego typu świadczenie w Polsce dotyczy pacjentów, którzy nie wymagają hospitalizacji i nie mogą lub nie chcą przebywać w instytucjach opieki stacjonarnej: zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych.

Seniorzy często wolą przebywać w domu niż w szpitalu, jeśli tylko nie jest to konieczne. Wskazuje na to raport "Angel Care" z 2015 r. na temat potrzeb i lęków polskich seniorów. Wynika z niego, że zdecydowana większość seniorów (87 proc.) najbardziej bezpiecznie czuje się w domu. Eksperci wskazują jednak, że konieczne jest usystematyzowanie domowej opieki długoterminowej w naszym kraju.

Reklama

- Niezinstytucjonalizowana opieka nad pacjentem w domu niesie ze sobą ogromne koszty pośrednie. Opieka nieformalna, a więc oferowana przez członków rodziny, dominuje wśród form opieki nad osobami starszymi i zależnymi w Polsce. Z perspektywy budżetu państwa jest to rozwiązanie efektywne kosztowo, ale nie uwzględnia kosztów pośrednich, jakimi są utracone dochody czy zdrowie opiekunów – powiedział prezes Stowarzyszenia Udarowcy – Liczy się Wsparcie Sebastian Szyper.

Wielu seniorów wymaga zarówno stałej opieki, jak i specjalistycznej pomocy. - Z obserwacji pielęgniarek długoterminowych wynika, że aż 30-40 proc. pacjentów, których odwiedzają w domach, nie jest w stanie samodzielnie jeść. Co więcej, pacjenci długoterminowi, a więc najczęściej osoby starsze czy chore neurologicznie, często borykają się z niedowładem, zaburzeniami czucia, krążenia, a więc czynnikami ryzyka rozwoju odleżyn, które powinny być leczone przy pomocy nowoczesnych opatrunków i wsparcia żywieniowego – podkreśla dr n. med. Przemysław Matras z Polskiego Towarzystwa Żywienia Klinicznego.

Reklama

Zdaniem specjalisty wczesne wprowadzone żywienie medyczne nie tylko poprawia samopoczucie pacjenta, zwiększa komfort życia, ale też ma realny wpływ na leczenie czy rehabilitację.

W ramach pierwszej edycji szkoleń Akademii, prowadzonych w siedmiu miastach w Polsce, uczestniczące w nich pielęgniarki długoterminowe i środowiskowe podczas dwóch dni będą mogły zdobyć wiedzę teoretyczną z zakresu żywienia medycznego, rehabilitacji, leczenia ran i odleżyn, a następnie wypróbować ją podczas warsztatów praktycznych.

Z najnowszych danych Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych wynika, że prawie 33 proc. zatrudnionych pielęgniarek ma wyższe wykształcenie, czyli o 44 proc. więcej niż 5 lat temu. Pielęgniarki poszerzają kwalifikacje, uczestnicząc w różnych formach kształcenia podyplomowego i w szkoleniach specjalizacyjnych. W 2017 r. z obu form skorzystała ponad połowa zatrudnionych pielęgniarek. Jedną z najczęściej wybieranych przez pielęgniarki specjalizacji i kursów kwalifikacyjnych było pielęgniarstwo opieki długoterminowej.

- Pielęgniarki same podejmują wysiłek, aby zmienić wizerunek zawodu i być postrzegane jako eksperci w wielu obszarach terapeutycznych. Chcą podnosić swoją ekspertyzę, nieustannie dbają o poszerzanie swoich kompetencji, za co płacą przeważnie z własnej kieszeni. Musimy wykorzystać moment potrzeby kształcenia się przez pielęgniarki długoterminowe i środowiskowe oraz wesprzeć je w działaniu – apeluje prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Zofia Małas.

Liczba wizyt pielęgniarki świadczącej usługi w domu pacjenta zależy od jej specjalizacji. W przypadku pielęgniarki długoterminowej powinna wynosić nie mniej niż cztery wizyty tygodniowo, a środowiskowej – ustalana jest na podstawie zapotrzebowania pacjenta. W obu przypadkach chorzy i ich opiekunowie mogą liczyć na pomoc z zakresu pielęgnacji oraz zapewnienia ciągłości świadczeń profilaktycznych, pielęgnacyjnych i leczniczych.

W ramach szkolenia Akademii Opieki Długoterminowej kwalifikacje ma zwiększyć 1600 pielęgniarek, które będą pomagać tysiącom pacjentów w warunkach domowych. GUS przewiduje, że w 2050 r. osoby starsze (w wieku 60 lat i więcej) będą stanowić 40,4 proc. mieszkańców Polski.