Od dziadków można otrzymać bezinteresowną miłość, a także wiele się nauczyć. Zwłaszcza babcie są postrzegane jako czułe, opiekuńcze, cierpliwe i świetnie gotujące. Ich podeszły wiek tradycyjnie jest kojarzony z mądrością życiową, choć powszechnie uważa się, że zbyt często rozpieszczają wnuki, pozwalając im na przysłowiowe "wszystko".

Reklama

Według psychologów, dziadkowie mogą rozpieszczać wnuki, lecz wychowaniem dzieci powinni zajmować się rodzice. Zdaniem wnuków, bez względu na to, czy babcia jest osobą starszą, czy też pracującą kobietą w średnim wieku, ma zawsze wybaczające serce.

Z badań wynika, że z babcią lub dziadkiem wnuki najczęściej: prowadzą rozmowy, chodzą na spacery, uczestniczą w grach i zabawach. Zawdzięczają im też też wspólne zajęcia, jak: pieczenie i gotowanie, prace w ogrodzie, oglądanie rodzinnych pamiątek i zdjęć, a nawet wycieczki i podróże.

Według badań opinii publicznej (CBOS), babci i dziadkowi zawdzięczamy przede wszystkim opiekę i wychowanie oraz poczucie, że jesteśmy kochani. Te wartości wymieniło na pierwszym miejscu 65 oraz 64 procent ankietowanych. W następnej kolejności znalazły się - znajomość dziejów rodziny i zasady moralne - po 57 procent, a także wiara, którą zawdzięcza dziadkom 54 procent badanych. Miłość ojczyzny - 38 procent oraz hobby - 25 procent.

Materialne korzyści, jak mieszkanie czy spadek pojawiały się na końcu, i wspomniało o nich 6 procent respondentów. W porównaniu z podobnymi badaniami przeprowadzonymi w 2000 roku, wzrosła rola dziadków jako opiekunów wnuków. Wcześniej mówiła o tym mniej, niż połowa respondentów, a w ubiegłym roku - 65 procent ankietowanych.

Tradycja obchodzenia Dnia Babci oraz Dnia Dziadka znana jest również w innych krajach, między innymi Niemczech i Stanach Zjednoczonych. W tym samym dniu co Polacy, Dzień Babci obchodzi się w Bułgarii i Brazylii, a w Hiszpanii - 26 lipca. We Francji jest to święto ruchome i jest obchodzone w pierwszą niedzielę marca. Z kolei w Japonii celebruje się Dzień Szacunku Dla Starszych, przypadający 14 września. Jest on również uznany za święto narodowe, wolne od pracy.