Międzynarodowy Dzień Osób Starszych został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1990 roku, aby przypomnieć o ich problemach. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO), za początek starości uznaje 60. rok życia. Wyróżnia w niej trzy etapy: wiek podeszły (od 60. do 75. roku życia), wiek starczy (od 75. do 90. roku) i wiek sędziwy (powyżej 90. roku życia).

Reklama

Do najważniejszych problemów ludzi starszych zalicza się samotność, chorobę, inwalidztwo, życie w ubóstwie, poczucie nieprzydatności. W Polsce żyje obecnie ponad 6 mln osób starszych, wiele z nich jest niesamodzielnych.

Demografowie podkreślają, że osób starszych będzie coraz więcej. Stąd potrzeba stworzenia dla nich systemu świadczeń opiekuńczych, zapewnienia dostępu do kultury i udziału w życiu społecznym.

"Blisko 80 proc. osób starszych pozostaje samotnych na starość. Dlatego potrzebne jest stworzenie im systemu opieki. Często potrzebują opieki człowieka, który przyjdzie do nich, porozmawia z nimi, poświęci im swój czas" - powiedziała PAP przewodnicząca Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów Elżbieta Arciszewska. Zaznaczyła, że ważne jest tworzenie dla emerytów klubów seniora, kół zainteresowań, wycieczek i spotkań.

Niektóre miasta w Polsce, np. Gdynia, Tomaszów Mazowiecki czy Wrocław wprowadziły programy zachęcające różne placówki do oferowania seniorom zniżek na swoje usługi. W Krakowie zorganizowano konkurs na miejsca przyjazne seniorom (rozstrzygnięcie zapadnie w grudniu) - zwycięzcy będą oznaczeni specjalnym znakiem i promowane m.in. w serwisach internetowych, z których korzystają starsi.Inną propozycją dla starszych jest wolontariat dla seniorów. Była o nim mowa podczas Pawilonu Europejskiego Roku Wolontariatu, który odbywał się we wrześniu w Warszawie. "Wolontariat to inwestycja w siebie i doskonałe remedium na problemy starości. Pojawia się coraz więcej programów dedykowanych seniorom i mam nadzieję, że coraz liczniejsze organizacje będą potrafiły tę grupę docenić, wykorzystać ich niezwykłą energię, mądrość i umiejętności" - mówiła wówczas PAP dyrektor Centrum Inicjatyw Senioralnych (CIS) Monika Szelągiewicz.

Rzecznik Praw Obywatelskich Irena Lipowicz powołała Komisję Ekspertów ds. osób starszych; ma ona opracować propozycje rozwiązań prawnych, dzięki którym niemożliwa byłaby dyskryminacja ze względu na wiek. Powstał także zespół ekspertów, który opracował projekt świadczenia opiekuńczego dla osób starszych. Miałoby ono obowiązywać od 2020 roku.

W 1950 roku na całym świecie żyło około 200 milionów osób w wieku powyżej 60 lat, dziś jest ich 500 milionów. Według demografów do 2020 roku liczba seniorów ma wynieść miliard, a pięć lat później - 1,2 mld. W 2020 roku średnia długość życia wyniesie 73 lata.