Badania przeprowadzili naukowcy z uniwersytetu w Hajfie. Objęły 485 osób w wieku 70 i więcej lat, hospitalizowanych na oddziałach internistycznych izraelskiego szpitala. Ich pobyt w szpitalu trwał co najmniej dwa dni.

Reklama

Stan zdrowia badanych był określany za pomocą kwestionariuszy - osoby, które nie mogły wstawać wykluczono z badań. Tych, którzy byli w stanie poruszać się bez problemów pytano o ich fizyczną aktywność podczas pobytu w szpitalu, po czym na podstawie odpowiedzi podzielono ich na dwie grupy - pozostających w łóżku lub siedzących w jego pobliżu oraz przechadzających się w pobliżu własnej sali lub po oddziale.

Jak się okazało, wszyscy pacjenci chodzący po oddziale przebywali w szpitalu przeciętnie o półtora dnia krócej niż ci, którzy mogli, ale nie chcieli chodzić. Szczególnie krótko przebywali w szpitalu ci, którzy chodzili już pierwszego dnia - niezależnie od stanu zdrowia.

Jak zauważają autorzy badań, starsze osoby przyjęte do szpitala mogą błędnie uważać, że muszą leżeć w łóżku. Tymczasem jest na odwrót - rezerwa czynnościowa mięśni może się zmniejszyć wskutek bezczynnego leżenia, co obniża sprawność i osłabia organizm.