Doksorubicyna to wytwarzany przez Streptomyces peuceticus var. caesius toksyczny antybiotyk z grupy antracyklin, który zrobił karierę w onkologii. Wiąże się z DNA komórki tworząc trwały kompleks, co uniemożliwia namnażanie komórek, zwłaszcza nowotworowych i prowadzi do ich obumierania. Jako cytostatyk jest stosowana w leczeniu wielu nowotworów, na przykład raka piersi, jajnika i pęcherza oraz chłoniaków i białaczek.

Reklama

Niestety, skutecznemu działaniu przeciwnowotworowemu towarzyszą poważne skutki uboczne - może dochodzić do uszkodzenia mięśnia sercowego i zaniku mięśni. W rezultacie kondycja fizyczna pacjentów oraz ich jakość życia ulegają trwałemu pogorszeniu.

Nowe badanie przeprowadzone na szczurach sugeruje, że przyjmowanie witaminy C może pomóc w przeciwdziałaniu zanikowi (atrofii) mięśni, która jest częstym skutkiem ubocznym stosowania doksorubicyny. Odkrycie to sugeruje, że przyjmowanie witaminy C podczas leczenia doksorubicyną mogłoby zmniejszyć niektóre z najbardziej wyniszczających skutków ubocznych leku.

Uważa się, że te skutki uboczne wynikają z nadmiernej produkcji reaktywnych form tlenu (wolnych rodników) w organizmie. Witamina C jest naturalnym przeciwutleniaczem, który może pomóc zmniejszyć stres oksydacyjny, rodzaj uszkodzeń powodowanych przez wolne rodniki.

W poprzednim badaniu przeprowadzonym na University of Manitoba w Kanadzie wykazano, że witamina C poprawiła poziom markerów zdrowia serca i przeżycia u szczurów, którym podawano doksorubicynę, głównie poprzez zmniejszenie stresu oksydacyjnego i stanu zapalnego.

W nowym badaniu oceniono, czy witamina C może podobnie pomóc w zapobieganiu niekorzystnemu wpływowi doksorubicyny na mięśnie szkieletowe.

- Nasze wyniki sugerują, że witamina C może być potencjalną terapią wspomagającą leczenie zaburzeń mięśni obwodowych po leczeniu doksorubicyną, poprawiając w ten sposób wydolność funkcjonalną i jakość życia oraz zmniejszając śmiertelność – powiedział Antonio Viana do Nascimento Filho z Uniwersytetu Nove de Julho (UNINOVE) w Brazylii, pierwszy autor badania.

Reklama

Autorzy zaznaczyli, że potrzebne byłyby dalsze prace, w tym randomizowane badania kliniczne, aby potwierdzić, czy przyjmowanie witaminy C podczas leczenia doksorubicyną byłoby pomocne dla pacjentów, a także ustalić odpowiednią dawkę i czas.

Poprzednie badania sugerowały, że witamina C może wpływać na działanie leków stosowanych w chemioterapii, dlatego pacjentom nie zaleca się przyjmowania suplementów witaminy C podczas leczenia onkologicznego, chyba że zaleci to lekarz.