Umowa dotyczy współpracy pomiędzy tymi jednostkami w zakresie zabezpieczania (bankowania) materiału pobranego z nowotworu i wykorzystania go do nowoczesnej diagnostyki całogenomowej.

- To najlepsza, istniejąca obecnie metoda diagnostyczna, pozwalająca na dokładne przeanalizowanie całego DNA nowotworu i wyciągnięcie wniosków istotnych klinicznie, niezwykle ważnych w procesie leczenia danej osoby – poinformowała dr Paula Dobosz, dyrektor do spraw rozwoju naukowego MNM Diagnostics.

Reklama

Jak dodała, informacje zawarte w genomie, pozwalają nie tylko na wyjaśnienie, skąd wziął się dany nowotwór, ale również na dobranie najlepszej, istniejącej metody terapeutycznej dla danego pacjenta. - Diagnostyka całogenomowa pozwala również na uzyskanie informacji o tych lekach, na które chory nie odpowie wcale – dzięki czemu można oszczędzić pieniądze i cenny w leczeniu choroby onkologicznej czas – zaznaczono w komunikacie.

Początkowo, z diagnostyki całogenomowej, będą mogły skorzystać w ICZMP, pacjentki z rakiem jajnika i piersi.

Prof. Maciej Banach, dyrektor ICZMP zwrócił uwagę, że cały świat naukowy i medyczny obecnie zmierza w kierunku medycyny spersonalizowanej, z indywidualnym podejściem do pacjenta, zarówno w aspekcie diagnostycznym, jak i terapeutycznym.

- To krytycznie ważne, ponieważ dopiero, po szczegółowej diagnostyce, w tym przypadku diagnostyce genetycznej, możemy być pewni, że innowacyjne leczenie może być skuteczne i w sposób efektywny przełoży się na poprawę ocenianych punktów końcowych, w tym przypadku przeżycia wolnego od progresji choroby nowotworowej oraz całkowitego przeżycia – zaznaczył prof. Banach.

- Cieszymy się bardzo z rozpoczęcia tej współpracy z firmą MNM Diagnostics. We wrześniu 2017 roku, powołałem przy Instytucie Think-Tank "Innowacje dla Zdrowia", by takie projekty realizować - dodał.

Reklama

Badanie diagnostyczne może zlecić jedynie lekarz. - Możliwe są jednak dwie ścieżki: albo lekarz proponuje swojemu pacjentowi takie badanie, albo pacjent udaje się do swojego lekarza prowadzącego i razem podejmują decyzję, czy wykonać diagnostykę całogenomową – wyjaśniła dr Dobosz.

W związku z tym, że badanie przeprowadzane jest na zabezpieczonym (bankowanym) fragmencie guza, decyzję o jego pobraniu i przekazaniu do biobanku należy podjąć już na etapie biopsji lub operacji. Uzyskana w trakcie zabiegu tkanka nowotworowa, trafiać będzie do Polskiego Centrum BioBankowania, gdzie zostanie odpowiednio zabezpieczona na potrzeby dalszych badań.