Z badania przeprowadzonego w ramach kampanii edukacyjnej "Żywienie medyczne – Twoje posiłki w walce z chorobą" wynika, że prawie 70 proc. ankietowanych opiekunów zajmujących się osobą bliską musiało ograniczyć życie towarzyskie, co trzeci musiał zmienić tryb pracy lub nauki, a co dziesiąty całkowicie zrezygnować z życia zawodowego.

Reklama

Psychoonkolog Adrianna Sobol z Fundacji OnkoCafe – Razem lepiej, zwraca uwagę, że w obliczu wyzwania, jakim jest choroba najbliższej osoby, następuje całkowita reorganizacja dotychczasowego życia jej opiekunów. Z dnia na dzień z małżonka, dziecka, rodzica muszą wejść w nową rolę, która często jest dla nich dużym obciążeniem – zarówno fizycznym, jak i emocjonalnym.

Diagnoza zawsze pojawia się niespodziewanie, nagle burząc wszystko to, co do tej pory zostało zbudowane. Znika przede wszystkim względne poczucie bezpieczeństwa. Wraz z diagnozą pojawia się strach, lęk przed nieznanym. Ten lęk często bywa paraliżujący nie tylko dla samego pacjenta, ale także dla jego bliskich – tłumaczy Sobol.

Według niej sytuację opiekunów utrudnia fakt, że w społeczeństwie panuje ogólne przekonanie, iż osoby najbliższe pacjentowi nie mogą się skarżyć i mówić o swoich trudnościach. – Bo tak nie wypada, bo może zostać to źle odebrane. Takie przekonania są niezwykle obciążające. Opiekun często jest bardzo samotny, boi się dzielić swoimi słabościami, a z obawy przed oceną i odrzuceniem nie prosi o pomoc dla siebie – mówi psychoonkolog. Dlatego połowa opiekunów odczuwa zmęczenie fizyczne i wyczerpanie, a prawie co drugi bezradność i frustrację. Takie wyniki uzyskano w badaniu pt. "Opiekunowie osób chorych neurologicznie i onkologicznie", które zostało przeprowadzone wśród 303 osób przez SW Research na przełomie lutego i marca 2018 r.

Reklama

Aby zwrócić uwagę na wyzwania, jakie przewlekła, ciężka choroba stawia przed opiekunami chorych, organizatorzy kampanii zainicjowali akcję pod tytułem "List do Opiekuna".

Wsparcie i towarzyszenie najbliższym w najtrudniejszym momencie ich życia – chorobie – jest wartością, której nie da się wycenić. Opiekunowie chorych, to cisi bohaterowie, o których potrzebach i problemach często zapominamy. Dlatego włączyliśmy się w akcję "List do Opiekuna", która pozwoli na ich docenienie i podziękowanie. To niezwykle ważne, żeby pokazać opiekunom, że dostrzegamy poświęcenie i jesteśmy im wdzięczni – tłumaczy cytowany w informacji prasowej ksiądz doktor Arkadiusz Nowak z Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej, który partnerem kampanii.

Reklama

Akcję zainaugurował spot z udziałem aktora Jerzego Stuhra, który sam leczył się na nowotwór, oraz jego żony – Barbary Stuhr. – Cieszę się bardzo, że wziąłem udział w tym nagraniu. Mogłem wreszcie podziękować mojej żonie głośno i publicznie. I to zostanie – dzięki magicznej sztuce filmu będzie na zawsze dla naszych wnuków i ich rówieśników świadectwem poświęcenia, lojalności, miłości – skomentował Stuhr.

W akcję może włączyć się każda osoba – poprzez napisanie symbolicznego listu do swojego opiekuna z podziękowaniem za jego wysiłek i nieocenioną rolę w procesie zdrowienia. Część nadesłanych listów stanie się elementem wystawy zaplanowanej na wrzesień 2018 roku. Szczegóły akcji znajdują się na stronie: www.listdoopiekuna.pl.

Organizatorem kampanii jest firma Nutricia Medyczna wraz z Instytutem Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej oraz organizacjami pacjentów i towarzystwami naukowymi, w tym m.in.: Alivią – Fundacją Onkologiczną Osób Młodych, Federacją Stowarzyszeń Amazonki, Fundacją OnkoCafe – Razem Lepiej, Fundacją Udaru Mózgu, Polską Koalicją Pacjentów Onkologicznych, Polskim Towarzystwem Neurologicznym, Polskim Towarzystwem Onkologicznym.