Pestycyd został wprowadzony w czasie II wojny światowej jako preparat, chroniący przed chorobami, przenoszonymi przez owady, stosowany był także w rolnictwie jako środek ochrony roślin. Według Międzynarodowej Agencji Badania Raka, agendy WHO, może on powodować chłoniaka i nowotwór wątroby. DDT wywołuje w organizmie stres oksydacyjny, który niszczy komórki i osłabia system odpornościowy.

Reklama

Od lat 70 - tych XX wieku stosowanie substancji było zakazane w większości krajów, jednak produkty jego rozpadu są wciąż obecne w środowisku. Nadal jest używany, głównie w Afryce jako środek ochrony przed malarią.