Jak napisali autorzy pracy we wstępie do artykułu, zapłodnienie in vitro jest popularną metodą leczenia niepłodności. Około 8 mln dzieci na świecie zostało poczętych przy pomocy tej metody. Zrozumienie, czy ma ona jakikolwiek wpływ na dzieci, jest bardzo ważne.

Reklama

Wcześniej pojawiały się doniesienia, że dzieci poczęte metodą in vitro częściej mogą mieć wady wrodzone, zaburzenia ze spektrum autyzmu, opóźnienia rozwojowe i niepełnosprawność intelektualną.

Naukowcy z Wydziału Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu w Melbourne w Australii przeprowadzili badania w dwóch grupach dzieci, które przyszły na świat dzięki naturalnemu zapłodnieniu lub dzięki metodzie in vitro w latach 2005-2014 w australijskim stanie Wiktoria.

W grupie 173 200 dzieci od 4 do 6 lat (w tym 4697 dzieci poczętych metodą in vitro) oceniano rozwój, w tym zdrowie fizyczne i samopoczucie, dojrzałość emocjonalną, kompetencje społeczne, zdolności językowe i poznawcze, umiejętności komunikacyjne oraz wiedzę ogólną. Z kolei w grupie 342 311 dzieci w wieku od 7 do 9 lat (w tym 8976 dzieci poczętych metoda in vitro) oceniano wyniki w nauce, w tym zdolności pisania i czytania, znajomość gramatyki i interpunkcji, zdolność literowania oraz liczenia.

W analizie uwzględniono: płeć dziecka po przyjściu na świat, jego wiek w czasie dokonywania oceny, język macierzysty inny niż angielski, status społeczno-ekonomiczny rodziny, wiek matki, liczba dzieci, które urodziła oraz jej wykształcenie.

Okazało się, że dzieci poczęte metodą in vitro nie odbiegały pod względem rozwojowym ani pod względem wyników w nauce od dzieci poczętych spontanicznie.

Zdaniem autorów pracy wyniki te są bardzo ważne dla osób posiadających dzieci poczęte metodą in vitro, jak również dla tych, którzy rozważają skorzystanie z niej.