Zespół psychologów z Wielkiej Brytanii, Brazylii i Afryki Południowej przeanalizował dane dotyczące ponad 4000 brazylijskich dzieci od momentu narodzin do 11 roku życia.

Reklama

Dzieci, które do szóstego roku życia doświadczyły traumy, były w większym stopniu narażone na zaburzenia lękowe oraz ogólne zaburzenia zdrowia psychicznego. Jeśli trauma doświadczana była pomiędzy 6 a 11 rokiem życia, wzrastało ryzyko ogólnych zaburzeń, a także nerwicy, ADHD, zaburzeń nastroju oraz opozycyjno-buntowniczych.

Ryzyko wszystkich tych zaburzeń było o 50-100 proc. większe u dzieci po traumie niż u rówieśników, którzy tak trudnych i stresujących doświadczeń nie mieli.

Traumę definiowano zarówno jako bezpośrednie doświadczenia dzieci (m.in. przemoc czy wykorzystywanie), jak zdarzenia, których były świadkami (np. śmierć lub cierpienie bliskiej osoby).

Reklama

- Ponad jedna-trzecia biorących udział w badaniach dzieci doświadczyła przed 11 rokiem życia jakiegoś rodzaju traumy, co świadczy o tym, z jak bardzo powszechnym problemem mamy do czynienia – mówi dr Andreas Bauer z Federalnego Uniwersytetu Pelotas w Brazylii.

- Te badania wskazują, że brazylijskie dzieci doświadczają traumy znacznie częściej, niż na przykład dzieci w Wielkiej Brytanii. Przeciwdziałając traumie poprzez edukację rodziców i opiekunów oraz regulacje prawne, moglibyśmy zmniejszyć częstotliwość występowania zaburzeń zdrowia psychicznego u dzieci - dodaje dr Graeme Fairchild z Uniwersytetu w Bath.