Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Aarhus w Danii oraz duńskiego Centrum Psychiatrii Dzieci i Nastolatków. Wiosną 2020 r. wysłali oni ankiety do dwóch grup dzieci i młodych ludzi, w wieku od 7. do 21. lat, które miały postawioną diagnozę zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych w dwóch różnych ośrodkach. Rozwijają się one na podłożu lękowym i objawiają się potrzebą wielokrotnego wykonywania pewnych czynności (tzw. kompulsje) lub ma pewne natrętnie powtarzające się myśli (obsesje).

Reklama

U większości badanych chorobę rozpoznano lata wcześniej. Wypełnioną ankietę odesłało 102 pacjentów.

Niemal połowa dzieci i młodzieży z jednej grupy oceniła, że ich objawy nerwicy natręctw nasiliły się. U jednej trzeciej pogorszyły się objawy depresji i również u jednej trzeciej nasiliły się lęki, a u jednej piątej doszło do nasilenia zarówno depresji jak i lęków. W drugiej grupie dzieci i młodych ludzi aż 73 proc. zaznaczyło, że objawy choroby uległy pogorszeniu, ponad połowa uznała, że nasiliły się lęki, a 43 proc., że nasiliła się depresja.

- Ta choroba (nerwica natręctw – PAP) jest szczególnie interesująca do badania w kontekście pandemii COVID-19, ponieważ wyraża się na wiele różnych sposobów klinicznych, włączając w to lęk o zdrowie, strach przed bakteriami i brudem oraz nadmierne mycie rąk czy stosowanie środków do dezynfekcji. Dlatego, ważne jest zbadanie, w jaki sposób tak istotny kryzys może wpłynąć na objawy, częstość występowania i postępy tej choroby – skomentowała główna autorka pracy Judith Nissen.

Dzieci i młodzi ludzie, którzy w kwestionariuszu opisywali myśli i obawy przed tym, że wydarzy się coś poważnego, na przykład, że sami mogą zachorować lub że mogą stracić członków rodziny, doświadczali największego pogorszenia objawów nerwicy natręctw. Najbardziej było to widoczne u dzieci, które zaczęły cierpieć na zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne we wczesnym wieku.

- U dzieci, które i tak już odczuwają lęk przez stratą, codzienne opisywanie w mediach choroby i zgonów oraz rekomendacje odnośnie izolacji, a także koncentracja na zakażeniu, mogą nasilić tego rodzaju myśli. Prawdopodobnie, szczególnie dotyczy to najmłodszych dzieci, którym trudniej jest zrozumieć powagę infekcji, a które zarazem są zależne od rodziców i dziadków, a przez to najbardziej narażone na skutki ich utraty – dodała Nissen.

Zdaniem autorów pracy wskazuje ona, że dzieci z nerwicą natręctw są podatne na kryzysy, takie jak pandemia COVID-19 i że objawia się to zwłaszcza lękiem przed tym, że stanie się coś złego, w tym np. że stracą bliską osobę.

A ponieważ kryzys związany z pandemią jeszcze nie minął, dlatego bardzo istotne jest, aby skoncentrować się na dobrostanie dzieci z nerwicą natręctw, jako na grupie szczególnie podatnej na skutki kryzysu, podsumowała Nissen.