Zalecenie skierowano do pediatrów, lekarzy POZ i leczących dzieci zakażone SARS-CoV-2 w warunkach szpitalnych.

Reklama

Eksperci podkreślili, że dzieci z podejrzeniem lub rozpoznaniem COVID-19 i z łagodnymi objawami np. gorączką, kaszlem, zapaleniem gardła i z innymi objawy ze strony układu oddechowego zasadniczo powinny być leczone w domu.

W takim przypadku postępowanie opiera się na tym, aby zapobiec rozprzestrzenianiu choroby na inne osoby przez izolowanie, monitorowanie stanu klinicznego i na opiece wspomagającej.

Leczenie objawowe COVID-19 w warunkach ambulatoryjnych jest podobne jak w przypadku innych infekcji górnych dróg oddechowych lub przewodu pokarmowego.

ZOBACZ AKTUALNĄ MAPĘ ZAKAŻEŃ>>>

Reklama

Leczenie objawowe i wspomagające dzieci, m.in. wsparcie oddechowe, wyrównanie płynowe, elektrolitowe, monitorowanie w kierunku burzy cytokinowej stanowi podstawę leczenia dzieci z COVID-19, także z ciężką lub krytyczną postacią COVID-19.

Reklama

Eksperci zaznaczyli, że wskazania do hospitalizacji zależą od stanu klinicznego, wieku dziecka i chorób towarzyszących.

Podkreślili, że terapia przeciwwirusowa powinna być rozważana indywidualnie zależnie od przebiegu klinicznego choroby i chorób współistniejących, które mogą zwiększać ryzyko progresji. U dzieci poniżej 12 lat powinna być prowadzona w ramach badań klinicznych, jeśli są takie dostępne, zawsze za zgodą komisji bioetycznej.

Dodatkowo eksperci zwrócili uwagę, że dzieci z ciężką postacią COVID-19 wymagają hospitalizacji w szpitalu, gdzie jest oddział intensywnej terapii.

Zauważyli, że postępowanie z tą chorobą u dzieci obejmuje również zarządzanie skutkami pośrednimi, szczególnie niekorzystnymi skutkami dla zdrowia fizycznego i psychicznego długotrwałego przebywania w domu.

Wymienili tutaj zmniejszoną aktywność fizyczną tych dzieci, gorszą jakość diety, izolację społeczną i zwiększone ryzyko przemocy.

Pełna treść zaleceń dostępna jest na: https://ptp.edu.pl/covid-19/373-postepowanie-z-dzieckiem-z-covid-19.