- Mając na uwadze komunikat Głównego Inspektora Sanitarnego z 17 kwietnia 2020 r. w sprawie wykonywania szczepień ochronnych w czasie pandemii COVID-19, zalecający wznowienie bieżącej realizacji wszystkich szczepień obowiązkowych w ramach Programu Szczepień Ochronnych u dzieci, zalecam uwzględnienie w realizacji opieki profilaktycznej nad dziećmi badań bilansowych, a w pierwszej kolejności - bilansów w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego (tzw. bilans sześciolatka) – napisała Mastalerz-Migas w swoim stanowisku.

Reklama

Równocześnie zaznaczyła, że badania bilansowe w innych grupach wiekowych należy realizować w miarę możliwości organizacyjnych przychodni, mając na względzie, że pierwszeństwo realizacji opieki profilaktycznej mają szczepienia (przede wszystkim najmłodszych dzieci) oraz bilanse sześciolatków.

Badanie bilansowe zgodnie z zaleceniem powinno być podzielone na dwa etapy. Pierwszy to teleporada, podczas której należy przeprowadzić badanie podmiotowe oraz te elementy bilansu, które można omówić telefonicznie. Takie rozwiązanie jest możliwe na podstawie rozporządzenia ministra zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

Elementem teleporady, z uwagi na trwającą pandemię, powinien być też wywiad epidemiologiczny. Powinien on obejmować pytania dotyczące „epidemiologicznych czynników ryzyka zakażenia SARS-CoV-2 zarówno u dziecka, jak i jego opiekunów i innych domowników”.

Należy podczas jego przeprowadzania zapytać o to, czy w ciągu ostatnich 14 dni żadna z tych osób nie powróciła z zagranicy oraz czy nie miała kontaktu z osobą zakażoną lub chorą na COVID-19 lub przebywającą w kwarantannie. Ponadto, czy nie wystąpiły, zarówno u dziecka, jego opiekunów, jak i innych domowników, objawy ostrej infekcji dróg oddechowych, biegunka lub inne objawy, które mogłyby wskazywać na COVID-19.

Reklama

- Jeśli jakaś odpowiedź na pytania z wywiadu epidemiologicznego jest twierdząca, należy odstąpić od przeprowadzenia bilansu i postępować w zależności od wywiadu (zgłoszenie do PSSE, skierowanie do Izby Przyjęć Oddziału Zakaźnego celem wykonania diagnostyki, etc.) – wynika ze stanowiska.

Reklama

Jeżeli natomiast wywiad epidemiologiczny przebiegnie pozytywnie, to w czasie drugiego etapu – wizyty osobistej - lekarz przeprowadza badanie bilansowe. uwzględniające ocenę stanu zdrowia, zgodną z zapisami wspomnianego rozporządzenia.

Należy pamiętać, że jeśli badanie przesiewowe nie zostanie wykonane w czasie rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego, to przeprowadza się je w pierwszej klasie szkoły podstawowej.

W stanowisku przedstawiono również zasady organizacji badań bilansowych. Między teleporadą, a wizytą osobistą w poradni nie powinno upłynąć więcej niż tydzień. - Jeśli odstęp czasowy pomiędzy teleporadą, a wizytą osobistą jest dłuższy niż "z dnia na dzień", w dniu poprzedzającym wizytę osobistą w poradni należy przeprowadzić aktualizację wywiadu epidemiologicznego – wynika ze stanowiska.

Po drugie zaleca się połączenie wizyty bilansowej z wykonaniem szczepień obowiązkowych i zalecanych.

Trzecia zasada z kolei dotyczy tego, że do poradni z dzieckiem może przyjść tylko jeden dorosły, który nie wykazuje objawów infekcji. Powinien on, podobnie jak dziecko, mieć maseczkę. Czwarta odnosi się do planowania wizyt w bezpiecznych odstępach czasu oraz przy zapewnieniu odpowiedniej przestrzeni. - Należy tak planować grafik przyjęć, aby uniknąć gromadzenia się pacjentów i opiekunów w poczekalni – zaznaczono.

Ostatnie, piąte zalecenie skierowano do personelu medycznego, który przeprowadza bilans dziecka. Musi on stosować zasady dotyczące zapobiegania zakażeniom przenoszonym drogą kropelkową lub bezpośredniego kontaktu.

Musi używać środków ochrony indywidualnej: maseczek chirurgicznych z przyłbicą, rękawiczek jednorazowych, fartuchów. Podkreślono, że preferowany jest fartuch jednorazowy, a jeśli go nie ma to czysty fartuch wielorazowy, wykorzystany wyłącznie do badania dzieci zdrowych. Ponadto personel medyczny musi dezynfekować, po każdym pacjencie, powierzchnie i sprzęt, z którymi się on zetknie (kozetkę, wagę, stetoskop, sprzęt do badań bilansowych oraz inny drobny sprzęt medyczny używany przy pacjencie).