- Taka wiedza nie powinna być przede wszystkim nacechowana światopoglądowo. Od wychowania jest dom, od edukacji jest szkoła - zaznaczyła Jąderek.

Reklama