Na konferencji prasowej krajowy konsultant w dziedzinie perinatologii profesor Mirosław Wielgoś wyjaśnił, że nowe przepisy szczegółowo regulują procedury postępowania w sytuacjach wystąpienia określonych powikłań w czasie ciąży i porodu, takich jak: nadciśnienie tętnicze, poród przedwczesny, ciąża bliźniacza, zwiększone ryzyko niedotlenienia wewnątrzmacicznego płodu oraz krwotok położniczy. W opinii profesora Wielgosia nowe standardy przyczynią się do poprawy jakości opieki i bezpieczeństwa kobiet ciężarnych i rodzących.

Reklama

Ginekolog doktor Dorota Bomba-Opoń z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego powiedziała, że dzięki standardom lekarze będą mieli jasne wytyczne, jakie leczenie podjąć i kiedy pacjentkę skierować do specjalistycznego ośrodka.

Standardy w ginekologii i położnictwie w przypadku powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych są wprowadzone rangą rozporządzenia ministra zdrowia. Wchodzą w życie 2 czerwca.