Po zmianach, oprócz lekarzy rodzinnych, także lekarze pediatrzy i lekarze interniści, będą mogli udzielać świadczeń zdrowotnych w placówkach podstawowej opieki zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Chodzi o to, aby przede wszystkim dzieci zyskały większy dostęp do lekarza pediatry w ramach POZ.

Reklama

Lekarze interniści i pediatrzy będą udzielać porad w zakresie swoich kwalifikacji potwierdzonych odpowiednimi dokumentami.