Taką analizę przeprowadził Dom Badawczy MAISON dla Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś".

Reklama

Daria Affeltowicz z Domu Badawczego MAISON mówi, że liczba dzieci głodnych i niedożywionych jest duża, a skutki zdrowotne będą widoczne w przyszłości. "Prawie 10 procent dzieci do 12 roku życia cierpi na niedożywienie. Te dzieci mają problemy w nauce, problemy zdrowotne, ale aż strach pomyśleć, jakie problemy ze zdrowiem będą one miały w przyszłości" - podkreśla. Dodaje, że dożywianiem dzieci zajmują się głównie fundacje i organizacje pozarządowe.

Grzegorz Janiak - prezes Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" mówi, że te 10 procent dzieci znajduje się poza obszarem działania pomocy społecznej. Można im pomóc tylko dzięki informacjom ze szkół. Gminy finansują posiłki uczniom, którzy spełniają warunki przyznania pomocy, ale niedożywienie dotyczy dzieci, w których rodzinach ten dochód jest większy o przysłowiową złotówkę. Program Fundacji jest dystrybuowany do szkół przez kuratoria. Szkoły występują o pomoc dla swoich uczniów bezpośrednio do Fundacji.

Polskiej Fundacji Pomocy Dzieciom "Maciuś" udało się sfinansować milion trzysta posiłków w 400 szkołach. Fundacja ma 650 darczyńców.