Utrzymanie odpowiedniego leczenia insuliną to niemałe wyzwanie dla milionów chorych na cukrzycę typu 2. Codzienne zastrzyki są nieprzyjemne, uciążliwe, a do tego niektórym osobom trudno jest o nich pamiętać. Dla skuteczności leczenia ważne są też różnorodne czynniki, takie jak odpowiednia dawka, czy pora jej podania.

Reklama

Specjaliści uważają, że zmniejszenie częstości podawania insuliny może zredukować opóźnienia w rozpoczęciu terapii i poprawić długoterminowe przestrzeganie jej zasad, kontrolę poziomu glukozy i ostatecznie stan pacjenta.

Jak pokazały dwa badania kliniczne drugiej fazy leczenie cotygodniowym zastrzykiem z insuliną nowego typu może być podobnie skuteczne, jak cotygodniowe iniekcje.

- Leczenie insuliną jest obciążające, wymaga częstych zastrzyków i nadal oznacza pewne stygmatyzowanie chorych. Opracowanie skutecznej i bezpiecznej insuliny, którą można podawać raz na tydzień to ogromny postęp - mówi prof. Ildiko Lingvay z University of Texas Southwestern Medical School, współautorka badań i konsultantka w sponsorującej oba projekty firmie Novo Nordisk.

Testy obejmujące łącznie prawie 360 pacjentów oceniły różne sposoby optymalizacji dawki insuliny i praktyczne aspekty jej stosowania. Okazało się na przykład, że korzystnie jest zacząć od wyższej dawki - tzw. dawki wiodącej, co pozwala na szybsze osiągnięcie założonego poziomu glukozy.

Reklama

- Te dwa badania stanowiły podstawę dla większego badania trzeciej fazy, które już trwa w UT Southwestern i w innych miejscach. Jego cel to ocena skuteczności podawanej co tydzień insuliny u pacjentów z cukrzycą typu 1 i 2 - wyjaśnia prof. Lingvay.

- Cotygodniowo podawana insulina zmienia zasady gry. Pozwoli zmniejszyć obciążenie pacjentów leczeniem i poprawić przestrzeganie zasad terapii. Nowy reżim leczenia ograniczy także obciążenie tych, którzy opiekują się chorymi na cukrzycę wymagającymi podawania insuliny. Dotyczy to np. pacjentów, którzy potrzebują pomocy w zastrzykach, mieszkają w domach opieki, czy mają kłopoty z pamięcią. Cotygodniowe iniekcje ułatwią leczenie i ograniczą kłopoty opiekunów - dodaje badaczka.