Na łamach „Diabetes Care” opisują oni wyniki swojego najnowszego badania, które wykazało, że chorzy na cukrzycę - zarówno typu 1, jak i 2 - trzy razy częściej przechodzą zakażenie koronawirusem ciężko lub bardzo ciężko oraz wymagają hospitalizacji.

Reklama

- Z tego powodu wzywamy decydentów do nadania diabetykom priorytetu w szczepieniu przeciwko COVID-19 - piszą.

Już wcześniej pojawiały się liczne doniesienia, że cukrzyca typu 2 zwiększa zagrożenie poważnymi powikłaniami i hospitalizacją w przebiegu COVID-19. Jednak niewiele było wiadomo na temat ryzyka u osób chorych na cukrzycę typu 1. Tymczasem choroba ta stanowi ok. 10 proc. wszystkich przypadków cukrzycy.

- Nasze dane jasno wskazują na zasadność priorytetowego traktowania osób z cukrzycą typu 1 i 2, jeśli chodzi o możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 - mówi dr Justin Gregory, główny autor omawianego badania. Jak dodaje, kolejną grupą pacjentów, których należy zaszczepić w pierwszej kolejności są m.in. osoby z chorobami serca i płuc.

Swoje wnioski badacze wysnuli na podstawie analizy ponad 6 tys. pacjentów w 137 różnych ośrodków zdrowia, u których w okresie od połowy marca do pierwszego tygodnia sierpnia zdiagnozowano COVID-19. Zespół dokładnie przejrzał dokumentację medyczną chorych i skontaktował się z wieloma osobami telefonicznie, aby zidentyfikować dodatkowe czynniki ryzyka i zebrać więcej informacji o tym, jak choroba wpłynęła na ich zdrowie.

Reklama

Następnie porównano ogólny wpływ COVID-19 na trzy populacje: osoby z cukrzycą typu 1, osoby z cukrzycą typu 2 i osoby, które nie chorowały na cukrzycę. Badanie było prospektywnym badaniem kohortowym, co oznacza, że naukowcy zidentyfikowali uczestników wkrótce po zakażeniu i obserwowali ich w miarę postępu choroby.

- Nie uważamy, że osoby z cukrzycą typu 1 muszą żyć w strachu i nieciągłym niepokoju, jednak powinny być szczególnie uważne w przestrzeganiu zasad bezpieczeństwa, o których tyle się teraz mówi - podsumowuje dr Gregory. - Wszyscy powinniśmy myć ręce i zachowywać odpowiedni dystans od innych oraz do minimum ograniczyć czas spędzany z osobami spoza naszego miejsca zamieszkania.

- Nie proszę osób z cukrzycą typu 1 o zrobienie czegokolwiek więcej ponad to, co zalecane jest nam wszystkim. Jednak myślę, że one powinny być w tym jeszcze bardziej sumienne - dodaje na zakończenie autor badania.